Mae dileu digartrefedd yn bosib os weithiwn ni gyda’n gilydd.
Gallwch wneud gwahaniaeth.

[WpProQuiz 3]

Ein llysgennad ymgyrchoeddd Rhys Ifans yn dweud y cyfan sydd angen ei wybod. Edrychwch ar y 7 ffordd y gallwch CHI roi terfyn ar ddigartrefedd.

Cefnogwch ein hymgyrch

Ni fyddwn byth yn rhyddhau eich manylion personol i unrhyw sefydliad y tu allan i Shelter Cymru ar gyfer dibenion bostio neu farchnata. Os gwelwch yn dda dim ond rhoi eich cyfeiriad e-bost os ydych yn fodlon i ni gysylltu â chi yn y ffordd hon.

Dywedwch wrthym beth rydych wedi’i wneud i helpu

Bob wythnos, 30 o deuluoedd yng Nghymru yn mynd yn ddigartref. Gallwch helpu. Mae eich rhodd yn golygu y gallwn gefnogi’r teuluoedd hyn pan fyddant ein hangen fwyaf.