Stori Siân

Roedd Siân yn 19 mlwydd oed ac yn feichiog, roedd hi’n byw mewn llety dros dro wrth iddi aros am gartref parhaol iddi hi a’i phlentyn heb ei eni. Cyn i’r babi gyrraedd, cafodd Siân brofiad ysgytwol pan gafodd ei Mam ddiagnosis o salwch angheuol. Wrth i’r misoedd fynd heibio ac wrth i’r salwch ddatblygu, treuliodd Siân ei dyddiau yn teithio yn ôl ac ymlaen rhwng ei llety a’r ysbyty, i ofalu am ei Mam.  Am nad oedd Siân yn ei llety y rhan fwyaf o’r amser, roedd y Cyngor yn credu nad oedd hi’n byw yno o gwbl. Cafodd ei chymryd oddi ar y gofrestr tai cymdeithasol.

Aeth Siân yn ddigartref.

Sefydlwyd Shelter Cymru ar y gred bod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gael cartref gweddus a diogel. Ac eto, bob dydd mae 8 person ifanc ychwanegol – yn union fel Siân – yn mynd yn ddigartref.

Mae eich rhodd yn golygu y gallwn fod yno pan fydd angen, gan helpu pobl i ymladd dros eu hawliau, ailsefydlu eu hunain a dod o hyd i gartref a’i gadw. Rydym yn cynnig cymorth hollbwysig am ddim ac mae ar gael i unrhyw un yng Nghymru sydd ei angen.

Cyfrannwch heddiw  er mwyn i ni allu parhau i helpu pobl fel Siân i ddod o hyd i rywle diogel i’w alw’n gartref.

Cyfrannu nawr

Heb eich rhoddion, ni allem gadw pobl yn eu cartrefi, ac mae llawer o ffyrdd y gallwch roi i ni.

Cyfrannu nawr →

Sliperi i Shelter Cymru

Helpwch ni i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru drwy wisgo sliperi i’ch ysgol neu weithle. Peidiwch ag anghofio i rannu eich lluniau gyda ni ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #slippersforsheltercymru

Cymerwch ran →

Sign up

Ymgyrchu gyda ni

Cofrestrwch fel cefnogwr ymgyrch a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â’r newyddion diweddaraf a sut y gallwch helpu frwydr yn erbyn yr angen am dai yng Nghymru.

Ymgyrchu gyda ni →