Addysg

Wedi ei ariannu gan Llywodraeth Cymru, mae ein gwasanaeth addysg yn sicrhau bod pobl ifanc yng Nghymru yn derbyn gwybodaeth cyfredol ynglyn â tai a digartrefedd ynghyd â rhoi’r sgiliau iddynt i gamu’n llwyddiannus i fyw yn annibynnol.

Rydym yn darparu adnoddau am ddim i athrawon ysgolion cynradd, uwchradd ac addysg bellach ac ar gyfer gweithwyr cymunedol a ieuenctid.