Gwaith cymunedol a gwaith ieuenctid

Mae ein gwasanaeth addysg, ynghyd â’n partneriaid, yn darparu addysg, gwybodaeth a chyngor wedi’i dargedu drwy sianeli gwaith ieuenctid o fewn cymunedau ar draws Cymru. Mae’r rhain yn cynnwys adnoddau canllaw ymarferwyr, cyngor i bobl ifanc sy’n gadael gofal a chymwysterau achrededig i bobl ifanc.

Adnoddau

Agor Drysau

Cymhwyster achrededig Lefel 2 ar Faterion Tai i bobl ifanc dros 14 oed sy’n anelu at godi ymwybyddiaeth o gartrefedd a digartrefedd gyda’r nod ehangach o feithrin sgiliau byw yn annibynnol a gwella llythrennedd ariannol. Mae’n cael ei ddefnyddio gan weithwyr ieuenctid, asiantaethau tai, swyddogion prawf a sefydliadau sy’n gweithio ym maes digartrefedd.

Llyfr gwaith Agor Drysau – terfynol -2018

Pecyn Right-Track

Canllaw gweithiwr ieuenctid i gartrefedd a digartrefedd.

The-Right-Track-Pack-Jun-2018

Gadael Gofal a Symud Ymlaen

Canllaw cartrefedd i bobl sy’n gadael gofal wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi i fyw ar eich pen eich hun am y tro cyntaf.

Leaving-care-booklet September-2018