Ymgyrchoedd

Mae Shelter Cymru yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn sy’n cael trafferth â thai gwael neu ddigartrefedd, ac rydym ni’n ymgyrchu’n frwd i’w atal yn y lle cyntaf.

Credwn fod gan bawb yr hawl i gartref gweddus a sicr. Eto, er bod y Deyrnas Unedig ymhlith gwledydd cyfoethocaf y byd, mae llawer gormod o bobl o hyd heb le i alw’n gartref.

Ymgyrch

Mynnwch fod Llywodraeth Cymru yn adeiladu mwy o dai cymdeithasol

Ymunwch â’n galwad ni heddiw i ddarparu cartref da i bawb yng Nghymru. Gadewch i ni wneud tai gwael a digartrefedd yn hen hanes.

Ymgyrchoedd llwyddiannus

Gyda’ch cymorth, rydym wedi cyflawni pethau gwych yn y frwydr yn erbyn tai gwael a digartrefedd. Mynnwch olwg ar rai o’r llwyddiannau o’n hymgyrchoedd blaenorol yma.

need social housing

Beth yw tai cymdeithasol?

Dysgwch pam mae tai cymdeithasol mor bwysig yn y frwydr yn erbyn digartrefedd a pham mae angen mwy o dai cymdeithasol arnom.

A oes angen mwy o dai cymdeithasol ar eich ardal?

Edrychwch ar faint o bobl sydd angen tai cymdeithasol yn eich ardal a faint sy’n cael eu hadeiladu i fodloni’r angen hwnnw.

Gweithredwch dros dai cymdeithasol yn eich ardal

Dangoswch gefnogaeth tuag at adeiladu tai cymdeithasol yn eich ardal drwy anfon e-bost at eich Aelod o’r Senedd a gofyn iddo/iddi gefnogi’n hymgyrch.