Ein Llywyddion

Bryn Terfel

Rebecca Evans

Cerys Matthews

Huw Edwards

Samantha a’r diweddar Robert Maskrey

Ein Llysgennad Ymgyrchoedd

Rhys Ifans

Y Bwrdd o Ymddiriedolwyr

Y Bwrdd o Ymddiriedolwyr yw corff llywodraethol Shelter Cymru ac sy’n dal y cyfrifoldeb a’r atebolrwydd ar gyfer y sefydliad.

Ei ddyletswydd yw gweithredu er budd gorau buddiolwyr y sefydliad, hynny yw pobl mewn angen tai sy’n defnyddio neu’n elwa o’i wasnaethau, gan sicrhau bod holl incwm ac asedau’r sefydliad yn cael eu defnyddio yn gyfan gwbl i bwrpas yr elusen fel a nodir yn ei dogfennau llywodraethol.

Mae crynodeb o waith y Bwrdd a chopi o Gofrestr Diddordeb y Bwrdd ar gael petach yn dymuno eu gweld.

Shayne Hembrow

Cadeirydd

Jeff Childs

Is-Gadeirydd

Martin Britton

Trysorydd

Andrew Weltch

Ymddiriedolwr

Trystan Jones

Ymddiriedolwr

Nuria Zolle

Ymddiriedolwr

Daniel Millington

Ymddiriedolwr

Y Cyfarwyddwr

Mae John Puzey wedi bod yn Gyfarwyddwr ar Shelter Cymru ers 1990.

John Puzey

Yr Uwch Dîm Rheoli

Dyma Uwch Dîm Rheoli Shelter Cymru.

Michelle Wales

Pennaeth Ymgyrchoedd

JJ Costello

Pennaeth Strategaeth a Dablygu

Janet Loudon

Pennaeth Gweithrediadau

Samantha Tucker

Pennaeth Cyllid

Kerys Sheppard

Pennaeth Codi Arian