Ymgyrchoedd

Mae Shelter Cymru yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn sy’n brwydro yn erbyn tai gwael neu ddigartrefedd – ac rydym yn ymgyrchu’n galed i atal hyn rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Credwn bod gan bawb yr hawl i gartref gweddus a diogel. Eto i gyd, er gwaetha’r ffaith bod y Deyrnas Unedig yn un o wledydd cyfoethocaf y byd, mae’n wir i ddweud bod llawer gormod o bobl heb le y gallant ei alw’n gartref.