Mae’n amser pleidleisio eto

Cynhelir etholiadau Cynulliad Cymru ddydd Iau 5 Mai 2016. Beth ydych chi am i’r Llywodraeth nesaf ei wneud ynghylch tai? Pleidleisiwch dros eich prif flaenoriaethau yma:

  • Mwy o wariant ar dai – cynyddu gwariant y Llywodraeth o 2.3% i 5%
  • Targed tai fforddiadwy sy’n cyfateb i’r angen – 5,000 o gartrefi y flwyddyn
  • Tenantiaethau preifat diogel – am gyn hired ag y dymunwch aros
  • Ffyrdd gwell o ddatrys anghydfodau tai – Tribiwnlys Tai arbenigol ar gyfer Cymru
  • Gwaharddiad ar ffïoedd asiantau gosod i rentwyr

Pa syniadau sydd gennych ar gyfer gwella tai yng Nghymru? Rhowch eich barn i ni isod.