Grŵp Ymgynghorol Addysg Shelter Cymru

Sefydlwyd Grŵp Ymgynghorol Addysg Shelter Cymru yn 2001 ac mae’n parhau i gynghori a chefnogi gwaith y Gwasanaeth Addysg. Mae’r aelodau yn cynrychioli’r sector statudol, gwirfoddol a phreifat a chanddynt ddiddordeb mewn addysg gadael cartref ac atal digartrefedd ieuenctid.

Adnoddau

Mae Gwasanaeth Addysg a Ieuenctid Shelter Cymru yn cael ei lywio a’I gefnogi gan Grŵp Ymgynghorol Addysg Shelter Cymru.

Cystylltu

Os oes didordeb gan eich sefydliad mewn dod yn aelod o’r grŵp yna cysylltwch â:

Siwan Gruffudd
01792 483002
[email protected]