Gwaith ieuenctid a chymunedol

Mae ein gwasanaeth addysg, ynghyd â’n partneraid, yn darparu addysg wedi ei dargedu, gwybodaeth, a chyngor trwy ein sianelu gwaith ieuenctid trwy’n cymunedau yng Nghymru. Mae rhain yn cynnwys adnoddau arwain, cyngor i bobl ifanc sy’n gadael gofal a chymwysterau wedi ei achredu ar gyfer pobl ifanc.

Adnoddau

Right-Track-Pack

Right-Track-Pack

A Youth Worker’s Guide to Housing and Homelessness.

The-Right-Track-Pack-Jun-2018

Leaving Care

Leaving Care & Moving On

A housing guide for care leavers designed to help you prepare for living on your own for the first time.

Leaving-care-booklet September-2018