Ymgyrchoedd

Mae Shelter Cymru yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn sy’n cael trafferth gydag amodau tai gwael neu ddigartrefedd – a rydym yn ymgyrchu’n galed i atal hyn rhag digwydd yn y lle cyntaf.

Credwn bod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gartref gweddus a diogel. Eto i gyd, er bod y Deyrnas Unedig yn un o wledydd cyfoethocaf y byd,  mae dal llawer gormod o bobl sydd heb le y gallant ei alw’n gartref.

Ychwanegwch eich enw fel cefnogwr i helpu i roi diwedd ar ddigartrefedd

Ni fyddwn byth yn rhyddhau eich manylion personol i unrhyw sefydliad y tu allan i Shelter Cymru ar gyfer dibenion bostio neu farchnata. Drwy lenwi’r ffurflen hon rydych yn cytuno i ni gysylltu â chi drwy e-bost gyda diweddariadau ar hyn, a’n hymgyrchoedd eraill yn ymwneud â thai a digartrefedd.