Ymgyrchoedd

Ymgyrchoedd

Yn Shelter Cymru, credwn mai cartref yw popeth. Yn ogystal â chefnogi miloedd o bobl yng Nghymru bob blwyddyn gyda’u problemau tai, rydym yn ymgyrchu i amddiffyn yr hawl i gartref diogel a dod â’r argyfwng tai i ben.

YMUNWCH Â’R FRWYDR DROS GARTREF

Gyda’n gilydd, gallwn adeiladu dyfodol tecach. Gyda’ch cymorth chi byddwn yn brwydro am fwy o hawliau ac amddiffyniadau i rentwyr, yn ymgyrchu dros fwy o dai cymdeithasol a bod yno i unrhyw un y mae’r argyfwng tai yn effeithio arnynt.

Esboniad o’r argyfwng tai

Adam-Hinton-Shelter1-1@2x-600x400-1

CARTREFI O ANSAWDD GWAEL

DSS Discrimination image

GWAHANIAETHU YM MAES TAI

Second homes website

AIL
GARTREFI

iStock-962302472

GWERTH
TIR

RS36799_379A3881-scr


DIGARTREFEDD

Pontypridd, Wales - May 2018: Modern social housing apartments. They were developed on the site of an old garage and petrol station

TAI
CYMDEITHASOL

Darllenwch ein blog

Dyma ein blog wedi’i ysgrifennu gan bobl ar draws Shelter Cymru gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth o faterion tai a digartrefedd yng Nghymru, a’n gwaith diweddaraf i ddod â’r argyfwng tai i ben

‘There’s never been a more important time to act’ – Supporter takes on epic Mount Everest challenge

Determined hiker walks more than 2,000 miles to raise funds for Shelter Cymru

Getting a bit stressed about Christmas?

Trydariadau diweddaraf