Ymgyrchoedd

Mae Shelter Cymru yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gael cartref diogel a brwydro’n erbyn effaith ddinistriol yr argyfwng tai ar bobl a chymdeithas. Trwy ein hymgyrchoedd, ein nod yw canfod achosion sylfaenol yr argyfwng tai a dydyn ni byth yn rhoi’r ffidil yn y to.

Rydym ni’n credu mai cartref yw popeth.

Campaign

Bwydro dros cartref

Mae’r argyfwng tai yn effeithio ar un o bob tri o bobl yng Nghymru.

Mae’r frwydr dros gartref yn dechrau yma.

Ymgyrchoedd llwyddiannus

Gyda’ch cymorth chi, rydym ni wedi cyflawni pethau gwych gyda’n gilydd yn y frwydr yn erbyn tai gwael a digartrefedd. Cymerwch gip ar lwyddiant ein hymgyrchoedd blaenorol yma.

Allwn ni ddim rhoi diwedd ar ddigartrefedd heb gartrefi

Beth yw tai cymdeithasol?

Dysgwch pam mae tai cymdeithasol mor bwysig yn y frwydr yn erbyn digartrefedd a pham mae angen mwy ohono.

Darllen >

Mynnwch fwy o dai cymdeithasol

Ymunwch â’n galwad ni heddiw i roi cartref da i bawb yng Nghymru. Gadewch i ni wneud tai gwael a digartrefedd yn hen hanes.

Cofrestru >

Gweithredwch dros dai cymdeithasol

Cefnogwch adeiladu tai cymdeithasol yn eich ardal drwy e-bostio’ch Aelod o’r Senedd a gofyn iddo neu iddi gefnogi ein hymgyrch.

Gweithredu >

YMUNWCH Â’R FRWYDR DROS GARTREF YNG NGHYMRU

Dewch i weld beth allwch chi ei wneud – yn eich cymuned leol a ledled Cymru – i adeiladu dyfodol tecach.

Cofrestrwch nawr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith, ymgyrchoedd, gweithgareddau codi arian, digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a gwasanaethau.

    Mae angen y wybodaeth hon fel y gallwn ni gadw mewn cysylltiad. Gallwch newid eich dewisiadau cyfathrebu gyda ni unrhyw bryd. Gallwch weld ein polisi preifatrwydd yma.