Andy Clennell

Andy Clennell

Trysorydd 

Mae Andy yn Gyfrifydd Siartredig gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn y sector gwasanaethau ariannol.

Yn ddiweddar penodwyd Andy yn Brif Swyddog Ariannol Quantile Technologies, cwmni technoleg o Lundain sy’n darparu gwasanaethau i’r farchnad deilliadau ariannol.

Cyn hyn treuliodd Andy dros 15 mlynedd yn y banc buddsoddi Americanaidd JP Morgan Chase, mewn amrywiol swyddi cyfrifeg, rheoleiddio a gweithredol, yn bennaf yn Llundain. Cymhwysodd Andy yn wreiddiol gyda Deloitte lle dechreuodd ei yrfa fel archwiliwr.

Mae Andy yn Gymro balch ac yn siaradwr Cymraeg rhugl, gyda diddordeb arbennig mewn chwaraeon, yn enwedig rygbi Cymru.