Chrishan Kamalan

Chrishan Kamalan

Ymddiriedolwr 

Ganwyd Chrishan Kamalan yn Nigeria, Gorllewin Affrica i rieni o Ceylon (Sri Lanka bellach) Tamil. Ymgartrefodd ei rieni yng Nghastell Nedd, lle’r aeth i’r ysgol.

Arweiniodd ei gefndir at ei ymwneud â Chyfnewidfa Ieuenctid Rhyngwladol Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig (Cymru) yn ei arddegau ac wedi hynny ymgysylltodd â’i chwaer elusen – Canolfan Gymreig Materion Rhyngwladol (WCIA). Mae WCIA yn gweithredu ar faterion byd-eang trwy ddysgu, gweithredu a phartneriaeth. Yn dilyn nifer o flynyddoedd fel ymddiriedolwr, bu Chrishan yn cadeirio WCIA o 2016-19. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd gan WCIA drosiant blynyddol o filiwn o bunnoedd.

Fe wnaeth ei brofiad byw o anghydraddoldebau a brofwyd mewn lleoliadau ôl-drefedigaethol a diwydiannol feithrin gwerthfawrogiad o amrywiaeth a chynhwysiant. Arweiniodd hyn at hyfforddi ac ymarfer fel cyfreithiwr mewn canolfan gyfreithiol cyn ymuno â’r gwasanaeth sifil. Mae ei brofiadau personol ynghyd â’i brofiadau proffesiynol yn ei wneud yn angerddol dros sicrwydd deiliadaeth, ansawdd llety ac ati a sut mae tai addas wedi’u cysylltu’n annatod â lles unigol a chyfunol. Mae’n dweud bod digwyddiadau diweddar wedi dangos realiti anghydraddoldeb strwythurol a systemig mewn cymdeithas; yr heriau a gyflwynir gan yr argyfwng costau byw yw’r datblygiad diweddaraf sy’n gwahodd dull adeiladol, ailadroddol a ffres at gyflawni’r amcan terfynol o roi terfyn ar ddigartrefedd.