FelicityMckee

Felicity McKee

Ymddiriedolwr 

Yn wreiddiol o Ogledd Iwerddon, mae Felicity yn fyfyriwr PhD Hanes blwyddyn olaf gyda gradd meistr mewn iechyd y cyhoeddus, ac mae ganddi ddiddordeb mewn cyfiawnder cymdeithasol a rhyngdoriad. Mae hi wedi bod yn rhan o ymgyrchoedd i ddod â mynediad i briodas gyfartal ac erthyliad i Ogledd Iwerddon ac, yn fwyaf diweddar, symudiadau i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

Mae hi’n ymddiriedolwr ac yn llysgennad ar gyfer Gwasanaeth Gwirfoddoli Myfyrwyr ‘Discovery’, ac mae hi hefyd yn cynnal hyfforddiant ar wytnwch a gofalu am eich iechyd meddwl i fyfyrwyr. Mae hi’n darlithio ym Mhrifysgol Abertawe ac yn y gymuned trwy’r ‘Brilliant Club’, gan annog myfyrwyr na fyddent fel arfer yn ystyried mynd i brifysgol i’w ystyried fel opsiwn.

Mae hi eisoes wedi eistedd ar bwyllgorau cenedlaethol a rhanbarthol ar gyfer Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (NUS), gan gynrychioli myfyrwyr anabl a helpu i lywio polisi ar faterion fel tai, costau byw a ffioedd myfyrwyr. Arweiniodd hyn at weithio gyda’r tîm ymchwil yn Disabled Students UK, gan arwain at gyhoeddi’r adroddiad ‘Going Back is Not a Choice’ a oedd yn archwilio effaith Covid.

Pan nad yw’n astudio, yn ymchwilio neu’n gweithio, mae’n hoffi bod yn greadigol ac yn creu dis ar gyfer gemau chwarae rôl, a phrintiau 3D  ‘arbedwyr clust’ ar gyfer gweithwyr y GIG sy’n dal i wisgo masgiau yn rheolaidd