Shelter Cymru away day at Kings Arms Hotel, Abergavenny, 7 October 2022. 

Picture by Mark Hawkins for Shelter Cymru.

Jennie Bibbings

Pennaeth Ymgyrchoedd

Mae Jennie Bibbings wedi gweithio ym maes polisi cymdeithasol ers 2002, ar ôl bod yn uwch ohebydd mewn sawl papur newydd gan gynnwys y Wales on Sunday. Ers hynny mae hi wedi arwain ymgyrchoedd cyhoeddus llwyddiannus ar ddigartrefedd, diwygio tenantiaethau, hawliau tenantiaid preifat a chyflenwad tai cymdeithasol.

Mae hi wedi bod yn ymwneud yn agos â datblygu Deddf Tai (Cymru) 2014 a Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. Fel Pennaeth Ymgyrchoedd yn Shelter Cymru mae’n arwain materion allanol yr elusen gan gynnwys lobïo, cyfathrebu, y cyfryngau, addysg, hyfforddiant, polisi ac ymchwil, a rheoli sylfaen cefnogwyr y cyhoedd.