Keeli Parker

Keeli Parker

Pennaeth Pobl a Thrawsnewid Sefydliadol

Fel aelod mwyaf diweddar yr Uwch Dîm Rheoli, ymunodd Keeli ym mis Gorffennaf 2022 fel Pennaeth Pobl a Thrawsnewid Sefydliadol.

Mae Keeli yn cefnogi taith Shelter Cymru o ble rydym ni nawr i ble rydym ni eisiau bod drwy gyflwyno prosiectau pobl sy’n rhan o Strategaeth Shelter Cymru 2025.

Mae gan Keeli dros 13 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn swyddogaethau Adnoddau Dynol/Datblygiad Sefydliadol yn ogystal â BA (Anrh) mewn Rheoli Adnoddau Dynol a’i chymhwyster CIPD Lefel 7.

Mae Keeli yn gyfrifol am yr holl faterion sy’n ymwneud ag Adnoddau Dynol, Lles a Phobl a hi yw Swyddog Diogelu Data Shelter Cymru.