Mike Theodoulou

Mike Theodoulou

Cadeirydd 

Mike yw Prif Swyddog Gweithredol Foothold Cymru, elusen cyfiawnder cymdeithasol yng Ngorllewin Cymru. Mae’n arweinydd profiadol ac yn Gyfarwyddwr anweithredol. Dechreuodd ei yrfa yn gweithio i frocer stoc yng Nghyfnewidfa Stoc Llundain cyn ymuno â llywodraeth leol a gweithio i nifer o Gymdeithasau Tai yn Llundain, gan ddod yn Ddirprwy Brif Weithredwr Cymdeithas Tai Cymunedol yn 28 oed. Aeth Mike ymlaen i arwain Cymdeithas Tai Eglwysi Paddington (Genesis bellach) drwy gyfnod o ehangu a newid, gan arwain ar nifer o fentrau newydd i frwydro yn erbyn digartrefedd.

Yng Nghymru, roedd Mike yn aelod o Bwyllgor Rheoli’r rhaglen sy’n darparu cronfeydd strwythurol Amcan Un yr UE lle bu’n gadeirydd y Pwyllgor Monitro yn ogystal â’r bartneriaeth a sefydlodd Banc Datblygu Cymru. Am wyth mlynedd, bu’n aelod o Fwrdd y Loteri Fawr yng Nghymru gan gadeirio nifer o bwyllgorau cyllido, a chynrychiolodd Gymru ar Bwyllgor Ariannu’r DU.

Ar hyn o bryd mae Mike yn aelod o Banel Cronfa Grant Busnes Cymdeithasol WCVA. Mae’n gadeirydd yr ‘Alternative Learning Company Limited’ ac fel cynghorydd tref mae’n Gadeirydd Un Llais Cymru, corff cynrychioliadol yr holl Gynghorau Tref a Chymuned. Mae Mike hefyd yn aelod o Gyngor Partneriaeth Gweinidogol Cymru.