Ruth Power

Ruth Power

Prif Swyddog Gweithredol 

Mae Ruth wedi cyflawni ymrwymiad i gyfiawnder cymdeithasol mewn amrywiol swyddi darparu gwasanaethau, polisi ac arwain yn y trydydd sector a’r sector statudol. Dechreuodd mewn gwasanaethau tai a digartrefedd awdurdodau lleol a chymdeithasau tai yng Nghaerdydd a Llundain, ac yna sefydlodd a rhedeg lloches i fenywod, ac uned mamau a babanod yn eu harddegau ar gyfer cymdeithas dai dan arweiniad pobl dduon.

Ar ôl pum mlynedd fel Cyfarwyddwr Llundain yn Advice UK, roedd ganddi rolau polisi cenedlaethol a chomisiynu ym maes cyfiawnder troseddol. Ymunodd Ruth â Shelter Cymru fel Prif Swyddog Gweithredol yn ystod y pandemig.