Samantha Tucker

Samantha Tucker

Pennaeth Cyllid

Ymunodd Samantha â Shelter Cymru yn 2011, fel Pennaeth Cyllid. Dechreuodd mewn Practis Cyfrifeg Preifat yn cyflawni swyddogaethau Archwilio a pharatoi Cyfrifon. Symudodd i’r sector Dielw yn 2003.

Mae’n gymrawd o Gymdeithas Siartredig y Cyfrifwyr Ardystiedig ac mae ganddi hefyd Ddiploma ICAEW mewn Cyfrifeg Elusennau.

Mae Samantha yn gyfrifol am Gyllid, TG a chyfleusterau canolog