Trystan Jones

Trystan Jones

Ymddiriedolwr 

Gyda bron i 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y trydydd sector yng Nghymru, mae gan Trystan brofiad helaeth o weithio ym maes iechyd meddwl, addysg ac adfywio cymunedol, gan roi prosiectau ar waith sy’n cefnogi gwelliant cadarnhaol yn ein cymunedau. Trystan yw sylfaenydd a Phrif Weithredwr Menter Effaith Cymunedol C.I.C., menter gymdeithasol sy’n cefnogi ein cymunedau i wella eu hiechyd a’u lles, datblygu sgiliau newydd a gwneud newidiadau bywyd cadarnhaol drwy adfywio eiddo gwag ledled Cymru.

Yn Gymro angerddol ac yn siaradwr Cymraeg rhugl, mae Trystan yn aelod balch o fwrdd ymddiriedolwyr Shelter Cymru, ac yn gobeithio defnyddio ei ddiddordebau, ei brofiad a’i angerdd i gefnogi dileu digartrefedd ledled Cymru.