Gwirfoddoli Gyda Ni

Gwyddom nad dim ond ein brwydr ni yw’r ‘brwydr dros gartref’, ond eich brwydr chi hefyd. Gallwch wneud gwahaniaeth mawr ac mae llawer o gyfleoedd i gymryd rhan ynddynt. Mae gennym amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru gyfan gan gynnwys rolau cyngor ar ddyled, rolau cyngor llinell gymorth, rolau gweinyddol, rolau yn ymwneud â’r cyfryngau, rolau ymchwil a llawer mwy.

Mae gwirfoddoli yn ffordd wych o ddatblygu sgiliau newydd, cael profiad, rhoi yn ôl i’r gymuned, magu hyder, cwrdd â phobl newydd a chael hwyl wrth wneud hynny!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda ni, cwblhewch Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr a’i hanfon at Vivienne Planck: viviennep@sheltercymru.org.uk Os oes gennych unrhyw gwestiynau am wirfoddoli gyda ni, mae croeso i chi anfon e-bost at Vivienne neu ffonio 01792 483079.

Rydym yn obeithiol y caiff digwyddiadau codi arian ddychwelyd yn hwyrach yn 2021, sy’n golygu y bydd sawl cyfle’n codi i wirfoddoli er mwyn Brwydro Dros Gartref Cysylltwch â fundraising@sheltercymru.org.uk i ddarganfod mwy.

Dyma’r cyfle diweddaraf i lywio dyfodol ein cyngor digidol i bobl ifanc yma.

Gallwch hefyd ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin isod.

Cwestiynau cyffredin

Pam bod pobl yn gwirfoddoli?

Mae pobl yn gwirfoddoli i Shelter Cymru am nifer o wahanol resymau gan gynnwys:-datblygu sgiliau newydd, cael profiad, cyfrannu i’r gymuned, adeiladu hyder, gwneud rhywbeth ystyrlon gyda’u hamser, cwrdd â phobl newydd, cael hwyl, teimlo’n rhan o dîm.

Beth allaf ei wneud?

Mae gan Shelter Cymru nifer fawr o gyfleoedd gwirfoddoli ar draws Cymru gyfan yn cynnwys cyfleoedd cynghori ar ddyled, rhoi cyngor drwy’r llinell gynghori, cyfleoedd gweinyddol, cyfleoedd gyda’r wasg a’r cyfryngau, cyfleoedd ymchwilio a llawer mwy. Chwiliwch uchod am gyfleoedd cyfredol.

Ble mae’r swyddi wedi’u lleoli?

Mae gennym nifer o gyfleoedd gwirfoddoli wedi’u lleoli ar draws Cymru; er bod nifer o’r cyfleoedd hyn mewn lleoliadau penodol mae yna gyfle hefyd i wirfoddoli o gartref.

Sut fydden i’n dod yn rhan o wirfoddoli gyda Shelter Cymru?

Llenwch a dychwelwch y ffurflen gais ar-lein. Yn dilyn hyn byddwn yn cysylltu â chi i drafod a threfnu cyfweliad anffurfiol.

A fyddaf yn derbyn hyfforddiant?

Bydd pob gwirfoddolwr yn derbyn hyfforddiant sefydlu gwirfoddolwyr. Byddant hefyd yn derbyn cefnogaeth i ddysgu am eu gwaith newydd wrth aelodau o staff y byddant yn gweithio gyda nhw. Mae gan Shelter Cymru hefyd  ystod eang o gyfleoedd hyfforddi y byddwch yn gallu bod yn rhan ohonynt er mwyn datblygu yn eich rôl.

Pwy all wirfoddoli?

Mae ein gwirfoddolwyr yn dod o bob math o gefndiroedd gwahanol a grwpiau cymdeithasol. Mae’n rhaid i bob gwirfoddolwr fod dros 18 oed.

A fydd gwirfoddoli yn costio unrhywbeth i mi?

Mae gennym nifer o gyfleoedd gwirfoddoli wedi’u lleoli ar draws Cymru; er bod nifer o’r cyfleoedd hyn mewn lleoliadau penodol mae yna gyfle hefyd i wirfoddoli o gartref.