Gwirfoddoli Gyda Ni

Gwyddom nad dim ond ein brwydr ni yw’r ‘brwydr dros gartref’, ond eich brwydr chi hefyd. Gallwch wneud gwahaniaeth mawr ac mae llawer o gyfleoedd i gymryd rhan ynddynt.

Cyfleoedd cyfredol

ShelterCymru_20210804_15

Cynorthwywyr digwyddiadau

Mae digwyddiadau codi arian yn ailddechrau’n raddol, sy’n golygu bod gennym nifer o gyfleoedd gwirfoddoli i gynorthwywyr digwyddiadau. Efallai yr hoffech dynnu lluniau/ffilmio yn ein digwyddiadau, neu hwyrach eich bod am ddysgu mwy am drefnu digwyddiadau, neu am fod yn rhan o’r egni gwych a ddaw o gynorthwyo mewn digwyddiadau adloniant a chwaraeon. E-bostiwch fundraising@sheltercymru.org.uk am ragor o wybodaeth.

notes-macbook-study-conference-7102

Gwerthuso cyngor digidol

Helpwch i sicrhau bod ein cyngor digidol i bobl ifanc yn hygyrch, yn hawdd i’w ddefnyddio, yn weledol ddengar ac yn hawdd i’w ganfod. Mae’r rôl hon yn cynnwys edrych ar ein cyngor digidol ac ateb nifer o gwestiynau i roi adborth a thrafod gyda’r tîm Cyngor Ar-lein.

Mae rhagor o wybodaeth am y rôl hon yma. Gallwch ymuno yma.

web_0010_1920px-1030x824

Prosiect Daliwch Sylw

Mae’r prosiect cyfranogiad defnyddwyr gwasanaethau hwn yn ceisio gwella gwasanaethau tai a digartrefedd ledled Cymru a rhoi llais i bobl sydd wedi cael profiad o fod yn ddigartref ac o dai gwael. Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan ddarpar aelodau a fyddai’n hoffi rhannu eu profiadau o ddigartrefedd neu dai gwael i’n helpu ni i newid y system er gwell. Rhagor o wybodaeth yma neu e-bostiwchviviennep@sheltercymru.org.uk i gymryd rhan.

20170808_ADP_4552_crop

Rhaglen Llwybrau Gwirfoddoli

Cynlluniwyd ein Rhaglen Llwybrau Gwirfoddoli i’ch hyfforddi chi i lefel gyflogaeth tra rydych chi’n gwirfoddoli. Drwy’r rhaglen hon byddwch yn cael cipolwg gwerthfawr ar waith ein tîm cynghori ac yn derbyn hyfforddiant a mentora i’ch helpu chi i ymgeisio am swyddi yn y dyfodol.

Rhagor o wybodaeth yma.

Shelter Cymru workers during ‘Live Under The Stars’ music event at Cardiff Castle, August 4th 2021. 

Credit: Mark Hawkins for Shelter Cymru

Pan wnes i wirfoddoli i ddechrau ro’n i wedi anghofio i raddau sut beth oedd bywyd arferol. Mae’r holl brofiad wedi fy helpu nôl ar fy nhraed unwaith eto.”

– un o’n gwirfoddolwyr

Shelter_Cymru_Symbol_RGB_Red_AW

Mae'r frwydr dros gartref yn dechrau yma.

Cwestiynau Cyffredin

Daw ein gwirfoddolwyr o wahanol gefndiroedd a grwpiau cymdeithasol. Rydym yn ymrwymedig i gynnwys gwirfoddolwyr o gefndiroedd amrywiol. Rydym yn gwerthfawrogi gwybodaeth a phrofiad gwirfoddolwyr sydd wedi cael profiad o ddigartrefedd a thai gwael. Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan bobl â record droseddol, sydd â statws ffoadur, neu sydd â ‘chaniatâd eithriadol i aros’ yn y DU. Mae’n rhaid i bob gwirfoddolwr fod yn 18 oed neu drosodd.

Edrychwch ar ein cyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd uchod. Os nad ydych chi’n siŵr pa fath o rôl yr hoffech chi ei gwneud gallwn eich helpu i weld beth sydd orau i chi. Ebostiwch Vivienne Planck: viviennep@sheltercymru.org.uk

Mae’r rhan fwyaf o’n rolau gwirfoddoli yn hyblyg a bydd faint o amser y byddwch chi’n ei roi yn dibynnu ar beth sy’n gweithio orau i chi a’r tîm rydych chi’n ymuno ag ef. Fodd bynnag, darllenwch fanylion y cyfle i weld beth yw’r isafswm amser gofynnol. Mae’r rhan fwyaf o’n cyfleoedd gwirfoddoli ar gael o fewn oriau swyddfa.

Na. Rydym yn ad-dalu gwirfoddolwyr am dreuliau sy’n gysylltiedig â’u gwirfoddoli, er enghraifft treuliau teithio. Dydy gwirfoddoli ddim yn effeithio ar eich budd-daliadau.