Hyfforddiant a Digwyddiadau

Mae Shelter Cymru yn darparu hyfforddiant i bobl proffesiynol sy’n darparu gwasanaethau mewn atal digartrefedd a gwella amodau tai yng Nghymru.

Yn ogystal â chyrsiau hyfforddiant, rydym hefyd yn cynnal cynadleddau a seminarau wedi’u cynllunio i fynd i’r afael â materion tai allweddol, cyfredol a newidiadau sylweddol mewn cyfraith ac arfer tai.

Mae Shelter Cymru yn ddarparwr cyrsiau awdurdodedig o Gynlluniau Datblygu Proffesiynol Parhaol Cymdeithas y Gyfraith a Chyngor y Bar, a’r Sefydliad Gweithredwyr Cyfreithiol

Os hoffech mwy o wybodaeth am ein digwyddiadau, neu os hoffech drafod unrhyw gyfleodd i noddi, yna cysylltwch â’n tîm hyfforddi ar 01792 469400 neu ebostiwch [email protected].

Jennie Bibbings, Rheolwr Ymgyrchoedd, yn rhoi gorolwg o Ddeddfwriaeth Digartrefedd Cymru.

Pori drwy’r cyrsiau

Porwch drwy’n cyrsiau hyfforddiant safonol i bobl proffesiynol sy’n cynnig gwasnaethau  i atal digartrefedd a gwella amodau tai yng Nghymru.

Pori drwy’r cyrsiau →

Hyfforddiant Mewnol

Gall cyrsiau gael eu cynllunio yn unol â faint o amser sydd gennych, o gyrsiau hanner diwrnod i gyrsiau tri diwrnod ac rydym yn hyblyg o ran y dyddiadau a’r lleoliadau sy’n gyfleus i chi.

Hyfforddiant mewnol →

Digwyddiadau

Cewch glywed am y digwyddiadau a’r datblygiadau diweddaraf am dai, digartrefedd a budd-daliadau yng nghynadleddau a seminarau Shelter Cymru.

Cynadleddau a Seminarau →

Cwestiynau Cyffredin

Gofynnir cwestiynau i ni yn aml am ein hyfforddiant a’n digwyddiadau, felly rydym wedi creu restr o rai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin i’ch helpu.

Gweler Cwesiynau Cyffredin →

Cynllunio ac Archebu

Un wrth un, gall aelod o staff roi mwy o wybodaeth a gweithio gyda chi i benderfynu beth yw’r hyfforddiant gorau i chi.

Cynllunio ac archebu →

Cysylltwch

Os oes angen gwybodaeth pellach ar ein cyrsiau hyfforddiant neu os hoffech drafod cyfleodd hyfforddiant mewnol, yna cysylltwch.

Cysylltwch â ni →

Cyllido’n dda – Byw’n dda

Gall Eithrio Ariannol esgor ar bobl yn colli eu hannibyniaeth, dioddef amodau byw sy’n gwaethygu, disgyn i ddyled a hyd yn oed golli cartref.

Mae gweithio i helpu pobl reoli eu harian a chael cymorth yn rhan sylfaenol o atal digartrefedd. Mae’r seminar hwn yn anelu at danlinellu arfer da cyfredol, darparu syniadau newydd i ymgynghorwyr a chynnig cyfle i fynychwyr greu partneriaethau newydd a fydd o fudd i bawb.

Mwy o wybodaeth a rhaglen ddrafft  →

Mae Shelter Cymru yn ddarparwr cyrsiau awdurdodedig o Gynlluniau Datblygu Proffesiynol Parhaol Cymdeithas y Gyfraith a Chyngor y Bar, a’r Sefydliad Gweithredwyr Cyfreithiol. Dangosir y pwyntiau CPD ar gyfer pob cwrs yn y disgrifiad cwrs.