Mae Grŵp Ymgynghori Addysg Shelter Cymru a phobl ifanc yn eich gwahodd i fynychu ein digwyddiad: Symud lan – pontio positif i fywyd ar 20 Gorffennaf 2016 ym Mae Caerdydd.

Mae’r digwyddiad rhyngweithiol yn darparu cyflwyniadau a gweithdai i ddangos:

  • Darpariaeth addysg gadael cartref cadarnhaol a chyfredol
  • Enghreifftiau o arfer da ledled Cymru, y DU yn ehangach, a gweddill Ewrop
  • Sut gall pobl ifanc leisio’u barn am faterion tai

Bydd hwyl yn rhan annatod o’r dydd gyda sesiynau ac adloniant, gan gynnwys cerddoriaeth a pherfformiadau celfyddydol. Byddwn hefyd yn cynnal gweithdai gwella sgiliau a chyfleoedd newydd i addysgu pobl ifanc, fel sesiynau rheoli arian, rhannu – tŷ ac ymweldiad â’r Senedd.