Yn Gaeth ar y Stryd

Mae digartrefedd stryd yng Nghymru yn fater sy’n dod yn gynyddol amlwg ac enbyd.

Er mwyn llwyddo i fynd i’r afael a’r mater, mae angen i ni ei ddeall yn gyntaf.

Gwnaethom siarad â 100 o bobl sy’n cysgu allan yng Nghaerdydd, Abertawe a Wrecsam ar hyn o bryd.

Darllenwch ein ymchwil.

Back to main website.