Gall digartrefedd ddigwydd i unrhyw un ohonom, ond bydd Shelter Cymru bob amser yn ymladd i wneud yn siŵr nad yw hynny’n digwydd.

Gyda chefnogaeth pobl fel chi, rydym eisoes wedi cyflawni newidiadau sylweddol i’r cyfreithiau a’r arferion yn ymwneud â thai a digartrefedd, ond mae bob amser mwy i’w wneud.

Ymunwch â ni, ac ymgyrchwch gyda ni.

Cofrestrwch fel cefnogwr ymgyrchoedd

Cofrestrwch fel cefnogwr ymgyrch a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â’r holl ddatblygiadau diweddaraf a sut y gallwch chi ein helpu i ymladd yn erbyn yr angen am dai yng Nghymru.