Beth yw Daliwch Sylw?

Mae Prosiect Daliwch Sylw yn brosiect cyfranogi defnyddwyr gwasanaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru i wella gwasanaethau tai a digartrefedd ledled Cymru ac i roi llais i bobl sydd wedi profi digartrefedd a thai gwael.

Yn Daliwch Sylw rydym yn croesawu clywed gan ddarpar aelodau prosiect newydd a hoffai rannu eu profiadau o ddigartrefedd neu dai gwael.

Os ydych chi’n meddwl efallai yr hoffech fod yn rhan o Daliwch Sylw, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Rydym yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant llawn ac ystod o weithgareddau i helpu cyfranogwyr i gyfrannu at y broses hon yn y ffordd sy’n fwyaf addas iddyn nhw.

Cysylltwch â ni

Carey Hill
Swyddog Daliwch Sylw
25 Heol Walter
Abertawe, SA1 5NN

Tel: 01792 483074
Mob: 07966 805949
[email protected]

Tudalennau eraill Daliwch Sylw

The Take Notice Project celebrated it’s 6th birthday in July 2020. That’s six years of creating opportunities for people with personal experience of housing crisis to have their views and voices heard.

Here are some of the things that the project has achieved in that time.