Beth yw Daliwch Sylw?

Mae Prosiect Daliwch Sylw yn brosiect cyfranogi defnyddwyr gwasanaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru i wella gwasanaethau tai a digartrefedd ledled Cymru ac i roi llais i bobl sydd wedi profi digartrefedd a thai gwael.

Yn Daliwch Sylw rydym yn croesawu clywed gan ddarpar aelodau prosiect newydd a hoffai rannu eu profiadau o ddigartrefedd neu dai gwael.

Os ydych chi’n meddwl efallai yr hoffech fod yn rhan o Daliwch Sylw, cysylltwch â ni i ddarganfod mwy.

Rydym yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant llawn ac ystod o weithgareddau i helpu cyfranogwyr i gyfrannu at y broses hon yn y ffordd sy’n fwyaf addas iddyn nhw.

Tudalennau eraill Daliwch Sylw

Cysylltwch â ni

Jane Ellis
Cydlynydd Profiad Byw
Uned 5 Canolfan Busnes Bryn Estyn
Wrecsam
LL13 9TY
Ffôn symudol: 07966 805949

[email protected]