YMUNWCH Â’R
FRWYDR
DROS GARTREF

YMUNWCH Â’R
FRWYDR
DROS GARTREF

Shelter_Cymru_Symbol_RGB_Red_AW
Fight for home

YMUNWCH Â’R FRWYDR DROS GARTREF

Dewch i weld beth allwch chi ei wneud – yn eich cymuned leol a ledled Cymru – i adeiladu dyfodol tecach.

Cofrestrwch nawr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith, ymgyrchoedd, gweithgareddau codi arian, digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a gwasanaethau.

  Mae angen y wybodaeth hon fel y gallwn ni gadw mewn cysylltiad. Gallwch newid eich dewisiadau cyfathrebu gyda ni unrhyw bryd. Gallwch weld ein polisi preifatrwydd yma.

  THIS IS A HOUSING EMERGENCY

  MAE HWN YN ARGYFWNG TAI

  Mae un mewn tri o bobl yng Nghymru wedi’u heffeithio gan yr argyfwng tai.

  Golyga hyn bod dros filiwn o bobl yng Nghymru yn byw mewn tai sy’n anniogel neu’n anfforddiadwy. Mae hyn yn cynnwys popeth o deuluoedd sy’n cael eu gorfodi i ddewis rhwng talu rhent neu brynu bwyd, i rentwyr sy’n byw mewn cartrefi sy’n llawn tamprwydd, llwydni a diffyg atgyweirio.

  Mae hwn yn argyfwng tai, ac mae’r frwydr i roi terfyn arno’n dechrau yma.

  CARTREF YW POPETH

  Mae cartref yn angen dynol sylfaenol ac yn hawl moesol sylfaenol. Heb y sylfaen hwn, mae’n amhosibl i unigolion a chymunedau ffynnu. Dyna pam rydym eich angen chi i ymuno â ni i frwydro dros gartref.

  Home is everything
  Fight for home

  BRWYDRO DROS GARTREF

  Ar gyfer pob teulu sy’n byw ar ben ei gilydd mewn fflat fach un ystafell. Ar gyfer pob gweithiwr sydd ddim ond un pecyn cyflog i ffwrdd o golli popeth. Ar gyfer pob rhentwr dan straen, syrffiwr soffa a phensiynwr sydd wedi’i droi allan o’i gartref. Ac ar gyfer pob un person sy’n cael ei adael i lawr gan system ddiffygiol.

  YMUNWCH Â’R FRWYDR

  YMUNWCH Â’R FRWYDR