Cynlluniwch eich codi arian eich hun

Oes awydd arnoch i gynnal cwis? Beth am wneud ras rwystrau? Neu drefnu gig? Mae yna gymaint o ffyrdd hwyliog o godi arian.

Y llynedd, helpon ni dros 22,000 o bobl oedd yn wynebu digartrefedd a thrafferthion tai yng Nghymru. Mae gweithgareddau codi arian gan ein cefnogwyr gwych yn gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl sydd mewn angen tai.

Meddai cleient Shelter Cymru, Amanda Lawrence: “Cartref, i ni, yw sefydlogrwydd a diogelwch – ein hafan. Roedd ein gweithiwr achos yn hyfryd ac roeddem yn ymddiried ynddi i’n helpu.”

P’un a ydych chi’n mwynhau pobi, gemau bwrdd, boreau coffi, pêl-droed, carioci, gwau, barddoniaeth, rhedeg, nofio, ioga, neu rywbeth arall, dyma rai syniadau, adnoddau ac awgrymiadau i’ch rhoi ar ben ffordd.