Ein Partneriaid Corfforaethol

Hoffem ddiolch i’n holl bartneriaid corfforaethol sy’n ein helpu i gefnogi mwy na 18,000 o bobl y flwyddyn yng Nghymru.

Mae ein tîm codi arian yn gweithio gyda phob cefnogwr corfforaethol i greu a darparu partneriaeth bwrpasol sy’n cyflawni eu CCC a’u hamcanion busnes eu hunain wrth godi arian ar gyfer Shelter Cymru.

Mae ein partneriaid corfforaethol yn rhan hanfodol o’n hymgyrch codi arian; o baentio i bobi ac o nofio i nawdd, mae pob ceiniog a roddir gan y gymuned fusnes yn ein helpu i sicrhau cartrefi diogel, diogel a fforddiadwy i bawb.

Os hoffech chi gefnogi ein gwaith a dod yn bartner corfforaethol, cysylltwch â’r tîm codi arian.

Ar hyn o bryd mae’r sefydliadau canlynol yn cefnogi Shelter Cymru ac yn gwneud gwahaniaeth go iawn.