Gadael rhodd yn eich ewyllys

Gyda chymorth rhoddion mewn ewyllysiau y llyned, llwyddodd Shelter Cymru i gefnogi bron 20,000 o bobl ar hyd a lled Cymru.

Wrth ysgrifennu eich ewyllys, deallwn y byddwch am ofalu am y rhai yr ydych yn eu caru yn gyntaf – ond gallwch hefyd chwarae rhan yn atal digartrefedd am genedlaethau i ddod

Mae gadael rhodd yn eich ewyllys yn un o’r ffyrdd hawsaf i gefnogi Shelter Cymru a gallai gadael ond 1% ein galluogi i helpu hyd yn oed mwy o bobl ledled Cymru pan fydd ein hangen arnynt fwyaf.

Roedd 32% o’r cartrefi y gwnaethon ni eu helpu y llynedd yn cynnwys plant. Gallwch ein helpu i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru le i’w alw’n gartref.

Mae cofio am Shelter Cymru yn eich ewyllys yn symlach nag yr ydych chi’n meddwl – y cyfan sy’n rhaid gwneud yw rhoi gwybod i’ch cyfreithiwr fod gennych ddiddordeb mewn gadael rhodd i Shelter Cymru yn eich ewyllys a darparu’r manylion canlynol iddynt:

Enw’r Elusen:  Welsh Housing Aid Limited T/A Shelter Cymru

Cyfeiriad:  Shelter Cymru, 25 Heol Walter, Abertawe, SA1 5NN

Rhif Elusen Cofrestredig:  515902

Gallwch ymweld â gwefan Remember A Charity i ddod o hyd i gyfreithiwr yn eich ardal leol a fydd yn gallu eich cynghori ar adael rhoddion i elusennau wrth wneud ewyllys.

Er Cof

Mae yna lawer o ffyrdd i roi er cof i ddathlu’ch anwylyd. Gellir gofyn am roddion yn lle / yn ogystal â blodau mewn angladd ac mae Cronfa / Digwyddiad Coffa yn ffordd addas o anrhydeddu bywyd wrth newid bywydau eraill. Roedd angen ein help ar 1 o bob 158 o bobl yng Nghymru y llynedd. Mae rhoddion wir yn gwneud gwahaniaeth.

Os hoffech gael sgwrs gyfrinachol am adael anrheg i Shelter Cymru yn eich ewyllys, cysylltwch â Francesca ar 029 2055 6901 neu e-bostiwch francescah@sheltercymru.org.uk a fydd yn hapus i’ch helpu.