Gadael rhodd yn eich ewyllys

Nawr yn fwy nag erioed, mae Shelter Cymru yn dibynnu ar roddion mewn ewyllysiau gan gefnogwyr fel chi er mwyn helpu i barhau â’n gwaith.

Gwyddom fod llawer ohonoch wedi bod yn myfyrio ar y pethau sydd fwyaf pwysig yn ddiweddar – teulu, ffrindiau a’r achosion sy’n agos at eich calon. Mae llawer o bobl hefyd wedi cael eu hatgoffa am werth cynllunio at y dyfodol er mwyn gofalu am y pethau sydd bwysicaf i chi.

Ar ôl gofalu am eich teulu a’ch ffrindiau, gall hyd yn oed swm bach gael effaith enfawr ar y gwaith rydym yn ei wneud yma yn Shelter Cymru. Gallai rhodd yn eich ewyllys ein helpu i drechu digartrefedd yng Nghymru ymhlith cenedlaethau i ddod.

Mae Wythnos Cofio Am Elusen, rhwng 6 a 12 Medi, yn gyfle perffaith i ystyried gwneud rhywbeth arbennig drwy adael rhodd yn eich ewyllys.

Os hoffech wybod mwy am adael rhodd yn eich ewyllys, ffoniwch Francesca ar 029 2055 6901 neu anfonwch e-bost atom yn fundraising@sheltercymru.org.uk

Mae cofio am Shelter Cymru yn eich ewyllys yn symlach nag yr ydych chi’n meddwl – y cyfan sy’n rhaid gwneud yw rhoi gwybod i’ch cyfreithiwr fod gennych ddiddordeb mewn gadael rhodd i Shelter Cymru yn eich ewyllys a darparu’r manylion canlynol iddynt:

Enw’r Elusen:  Welsh Housing Aid Limited T/A Shelter Cymru

Cyfeiriad:  Shelter Cymru, 25 Heol Walter, Abertawe, SA1 5NN

Rhif Elusen Cofrestredig:  515902

Gallwch ymweld â gwefan Remember A Charity i ddod o hyd i gyfreithiwr yn eich ardal leol a fydd yn gallu eich cynghori ar adael rhoddion i elusennau wrth wneud ewyllys.

Er Cof

Mae yna lawer o ffyrdd i roi er cof i ddathlu’ch anwylyd. Gellir gofyn am roddion yn lle / yn ogystal â blodau mewn angladd ac mae Cronfa / Digwyddiad Coffa yn ffordd addas o anrhydeddu bywyd wrth newid bywydau eraill. Roedd angen ein help ar 1 o bob 158 o bobl yng Nghymru y llynedd. Mae rhoddion wir yn gwneud gwahaniaeth.

Os hoffech gael sgwrs gyfrinachol am adael anrheg i Shelter Cymru yn eich ewyllys, cysylltwch â Francesca ar 029 2055 6901 neu e-bostiwch francescah@sheltercymru.org.uk a fydd yn hapus i’ch helpu.