Running events

Rhedwch dros Dîm Shelter Cymru

O rasys canol dinas i ddigwyddiadau rhedeg arfordirol, dewch i fod yn rhan o Dîm Shelter Cymru yn 2024, ac ymunwch â ni yn ein brwydr dros gartref. Y llynedd, gwnaethom helpu dros 22,000 o bobl mewn angen tai drwy ein gwasanaethau. Ond ni allwn wneud hynny heboch chi – cartref yw popeth, brwydrwch drosto.

Uchafbwyntiau'r calendr

Taith Rhedeg Winter Warmer

Dydd Sadwrn 10 Chwefror
Winter Warmer Run

Mae 5K a 10K Caerdydd a Hanner Marathon Taith Rhedeg Winter Warmer ym Mharc Bute yn cynnig y cyfle perffaith i glymu careiau eich esgidiau rhedeg, cael eich ysbrydoli a chanolbwyntio ar hyfforddi yn ystod y gaeaf. Byddwch yn barod am lawer o hwyl, gwenu a chefnogaeth ar hyd y ffordd, yn ogystal â chael medal ar y llinell derfyn.

Ewch i wefan y digwyddiad i gofrestru ac ebostiwch ein Tîm Codi Arian.

Hanner Marathon Llanelli

Dydd Sul 25 Chwefror
Llanelli Half

Ymunwch â ni i herio eich hun yn un o rasys cyntaf y flwyddyn! Mae’r cwrs yn berffaith ar gyfer unrhyw un sy’n cymryd rhan yn eu hanner marathon cyntaf neu 10K. Mae’r llwybr yn wastad gan mwyaf ac yn dilyn llwybr Arfordir y Mileniwm, sy’n edrych dros draeth Llanelli, drwy rai o olygfeydd gorau Sir Gaerfyrddin.

Ffi mynediad: £15
Nod codi arian: £150
E-bost: [email protected]

Marathon Great Welsh

Dydd Sul 17 Mawrth
Great Welsh Marathon

Mae’r digwyddiad hwn, ym Mharc Gwledig Pen-bre yn Sir Gaerfyrddin, yn cynnig opsiynau hanner marathon a marathon llawn â golygfeydd hyfryd o’r arfordir a chefn gwlad. Mae’r ras yn berffath ar gyfer y gwanwyn, yn wastad ac yn gyfeillgar, ac yn cynnig cyfle delfrydol i gyflawni eich amser gorau. Mae hon yn ras i bawb, p’un a yw’n dro cyntaf i chi, neu eich bod yn rhedwr profiadol.

Ffi mynediad: £20 (marathon), £15 (hanner)
Nod codi arian: £200 (marathon), £150 (hanner)
E-bost: [email protected]

Marathon Llundain

Dydd Sul 21 Ebrill
London Marathon

Cafodd y Marathon Llundain cyntaf ei gynnal yn 1981 ac mae wedi dod yn un o farathonau mwyaf poblogaidd y byd. Mae’r llwybr yn eich tywys ar hyd llawer o lefydd mwyaf adnabyddus Llundain gan gynnwys Palas Buckingham, y Cutty Sark, Pont y Twr a Canary Wharf. Mae ein llefydd ar gyfer 2024 bellach yn llawn. Cysylltwch â’r Tîm Codi Arian os oes gennych eich lle eich hun eisoes, ac yr hoffech ein cefnogi.

Ffi mynediad: Am ddim
Nod codi arian: £2,000
E-bost: [email protected]

Wrecsam 10K

Dydd Sul 21 Ebrill
Runner

Mae râs 10k Wrecsam yn ddelfrydol i redwyr o bob oed a gallu. Mae’r digwyddiad yn dod â chymuned fywiog o bobl at ei gilydd, wedi’u huno gan eu hoffter o redeg – boed hynny i gadw’n heini, cystadlu neu godi arian at achosion sy’n bwysig iddyn nhw. Bydd y râs yn cychwyn ac yn gorffen ar Stryd y Frenhines yng nghanol Wrecsam.

Tâl mynediad: £10
Targed Codi Arian: £100
Ebost: [email protected]

10K Gorseinon

Dydd Sul 19 Mai
Gorseinon 10K

Mae‘r llwybr ffordd hwn, ger aber afon Llwchwr yn Abertawe, yn dechrau ac yn gorffen wrth Ganolfan Hamdden Penyrheol cyn mynd ar hyd Stryd Fawr Gorseinon i ymuno â’r llwybr beicio sydd newydd ei adnewyddu.

Ffi mynediad: £10
Nod codi arian: £100
E-bost: [email protected]

Hanner Marathon Abertawe

Dydd Sul 9 Mehefin
Swansea Half

Ymunwch â ni i ddathlu 10 mlynedd o Hanner Marathon Abertawe. Mae’r ras yn dechrau ac yn gorffen yng nghanol y ddinas, gan fynd ar hyd pum milltir o arfordir anhygoel. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bydd y cyfranogwyr yn derbyn medal arbennig ar y llinell derfyn. Beth am gynnwys y teulu cyfan yn y Ras Hwyl i’r Teulu a’r ardaloedd adloniant arbennig.

Ffi mynediad: £15
Nod codi arian: £150
E-bost: [email protected]

Dinas Abertawe 5 Miler+

Dydd Sul 9 Mehefin
Swansea City 5 Miler +

Mae Front Runner 5 Miler yn ddigwyddiad delfrydol ar gyfer rhedwyr sy’n mwynhau pellteroedd byrrach. Fe’i cynhelir ar yr un diwrnod â Hanner Marathon Abertawe, ond mae’r llwybr ychydig dros bum milltir, gan ddechrau a gorffen wrth Pont Bae Copr. Mae’n addo’r holl hwyl, ar lwybr byrrach.

Tâl mynediad: £10
Targed codi arian: £100
Ebostiwch: [email protected]

Hanner Marathon Caerdydd

Dydd Sul 6 Hydref
Cardiff Half

Mae Hanner Marathon Caerdydd wedi datblygu i fod yn un o rasys ffordd hiraf a mwyaf cyffrous y DU. Mae’r cwrs cyflym a gwastad yn mynd heibio llefydd enwocaf y ddinas, gan gynnwys Castell Caerdydd, Stadiwm y Principality a Bae Caerdydd. Mae miloedd o gyfranogwyr yn dod i gefnogi’r rhedwyr mewn dinas sy’n enwog am ei hangerdd at chwaraeon.

Ffi mynediad: £15
Nod codi arian: £200
Cofrestrwch yma

Marathon Eryri

Dydd Sadwrn 26 Hydref
Marathon Eryri

Cafodd Marathon gyntaf Eryri ei redeg yn 1982, ac mae 2024 yn nodi 40 mlynedd ers hynny, sy’n cynnig opsiwn amgen i rasys tref a dinas. Mae Marathon Eryri wedi ennill gwobr Marathon Gorau Prydain ddwywaith. Mae’r llwybr anodd a thrawiadol yn amgylchynnu’r Wyddfa – y copa uchaf yng Nghymru a Lloegr, sef 1,085m.

Ffi mynediad: £20
Nod codi arian: £200
E-bost: [email protected]

Mwy am ddigwyddiadau lleol

Edrychwch ar ragor o ddigwyddiadau rhedeg ledled Cymru gyda RhedegCymru a TimeOutdoors – cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad o’ch dewis a rhowch wybod i ni os hoffech chi redeg i gefnogi’r frwydr dros gartrefi.

E-bost: [email protected]

Cynlluniau hyfforddi

Dilynwch y dolenni isod i ddilyn cynlluniau hyfforddi i redwyr.

Pecyn i redwyr