Running events

Rhedwch dros Dîm Shelter Cymru

O rasys canol dinas i ddigwyddiadau rhedeg arfordirol, dewch i fod yn rhan o Dîm Shelter Cymru yn 2024, ac ymunwch â ni yn ein brwydr dros gartref. Y llynedd, gwnaethom helpu dros 22,000 o bobl mewn angen tai drwy ein gwasanaethau. Ond ni allwn wneud hynny heboch chi – cartref yw popeth, brwydrwch drosto.

Uchafbwyntiau'r calendr

Hanner Marathon Abertawe

Dydd Sul 9 Mehefin
Swansea Half

Ymunwch â ni i ddathlu 10 mlynedd o Hanner Marathon Abertawe. Mae’r ras yn dechrau ac yn gorffen yng nghanol y ddinas, gan fynd ar hyd pum milltir o arfordir anhygoel. Mae’r llwybr yn addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bydd y cyfranogwyr yn derbyn medal arbennig ar y llinell derfyn. Beth am gynnwys y teulu cyfan yn y Ras Hwyl i’r Teulu a’r ardaloedd adloniant arbennig.

Ffi mynediad: £15
Nod codi arian: £150
E-bost: [email protected]

Dinas Abertawe 5 Miler+

Dydd Sul 9 Mehefin
Swansea City 5 Miler +

Mae Front Runner 5 Miler yn ddigwyddiad delfrydol ar gyfer rhedwyr sy’n mwynhau pellteroedd byrrach. Fe’i cynhelir ar yr un diwrnod â Hanner Marathon Abertawe, ond mae’r llwybr ychydig dros bum milltir, gan ddechrau a gorffen wrth Pont Bae Copr. Mae’n addo’r holl hwyl, ar lwybr byrrach.

Tâl mynediad: £10
Targed codi arian: £100
Ebostiwch: [email protected]

Hanner Marathon Caerdydd

Dydd Sul 6 Hydref
Cardiff Half

Mae Hanner Marathon Caerdydd wedi datblygu i fod yn un o rasys ffordd hiraf a mwyaf cyffrous y DU. Mae’r cwrs cyflym a gwastad yn mynd heibio llefydd enwocaf y ddinas, gan gynnwys Castell Caerdydd, Stadiwm y Principality a Bae Caerdydd. Mae miloedd o gyfranogwyr yn dod i gefnogi’r rhedwyr mewn dinas sy’n enwog am ei hangerdd at chwaraeon.

Ffi mynediad: £15
Nod codi arian: £200
Cofrestrwch yma

Marathon Eryri

Dydd Sadwrn 26 Hydref
Marathon Eryri

Cafodd Marathon gyntaf Eryri ei redeg yn 1982, ac mae 2024 yn nodi 40 mlynedd ers hynny, sy’n cynnig opsiwn amgen i rasys tref a dinas. Mae Marathon Eryri wedi ennill gwobr Marathon Gorau Prydain ddwywaith. Mae’r llwybr anodd a thrawiadol yn amgylchynnu’r Wyddfa – y copa uchaf yng Nghymru a Lloegr, sef 1,085m.

Ffi mynediad: £20
Nod codi arian: £200
E-bost: [email protected]

Marathon Llundain

Dydd Sul 27 Ebrill 2025
London Marathon

Cynhaliwyd Marathon Llundain am y tro cyntaf yn 1981 ac mae wedi dod yn un farathonau mwyaf poblogaidd y byd. Mae’r llwybr yn cynnwys llawer o dirnodau mwyaf adnabyddus Llundain gan gynnwys Palas Buckingham, The Cutty Sark, Tower Bridge a Canary Wharf. Rhedwch Marathon Llundain ar gyfer Shelter Cymru yn 2025. Cysylltwch â’n tîm Codi Arian i wneud cais.

Tâl mynediad: Am ddim
Targed codi arian: £2,000
E-bostiwch: [email protected]

Eisiau rhedeg gyda Thîm Shelter Cymru y flwyddyn nesaf? Mwy o fanylion i ddilyn yn fuan am ddigwyddiadau 2025, gan gynnwys Ras y Gaeaf, Hanner Marathon Llanelli, Marathon a Hanner Marathon Great Welsh, 10k Wrecsam a 10K Gorseinon.

Mwy am ddigwyddiadau lleol

Edrychwch ar ragor o ddigwyddiadau rhedeg ledled Cymru gyda RhedegCymru a TimeOutdoors – cofrestrwch ar gyfer y digwyddiad o’ch dewis a rhowch wybod i ni os hoffech chi redeg i gefnogi’r frwydr dros gartrefi.

E-bost: [email protected]

Cynlluniau hyfforddi

Dilynwch y dolenni isod i ddilyn cynlluniau hyfforddi i redwyr.

Pecyn i redwyr