Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Ers 1981, mae Shelter Cymru wedi helpu mwy na hanner miliwn o bobl i ymladd am eu hawliau, cael eu traed yn ôl o danynt a dod o hyd i gartref.

Rydym hefyd yn mynd i’r afael ag achosion sylfaenol tai gwael a digartrefedd trwy ymgyrchu dros ddeddfau, polisïau ac atebion newydd.

Er bod ein hadnoddau yn gyfyngedig, nid yw ein huchelgais. Mae cefnogaeth hael Ymddiriedolaethau a Sefydliadau yn sicrhau nad oes angen i unrhyw un yng Nghymru sy’n wynebu digartrefedd wneud hynny ar eu pen eu hun.

Hoffem ddiolch i’r holl Ymddiriedolaethau a Sefydliadau sydd wedi ein cefnogi hyd yma ac sy’n parhau i wneud ein gwaith yn bosibl.

Os ydych chi’n cynrychioli corff sy’n rhoi grantiau ac yr hoffech ddarganfod mwy am sut y gallwch gefnogi ein gwaith trwy roi rhodd, cysylltwch â ni.