Cysylltwch â ni

Mynnwch gymorth a chyngor

Ffoniwch llinell gymorth cyngor arbenigol ar dai Shelter Cymru ar 08000 495 495 (mae’r llinellau ar agor rhwng 9.30yb – 4.00yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener).

Cyngor arbenigol ar ddyled

Ffoniwch tîm cyngor ar ddyled arbenigol Shelter Cymru ar 08000 495 495 (llinellau ffôn yn weithredol rhwng 9.30yb – 4.ooyh, Dydd Llun i Ddydd Gwener).

  • Ewch i adran Cyngor Ariannol y wefan hon am gyngor ar-lein
  • Ebostiwch ein ymgynghorwyr arbenigol
  • Ffoniwch neu ewch i ganolfan gynghori Shelter Cymru cyfagos

Ymholiadau i’r Wasg

Cysylltwch â’r wasg ar 01792 483092 neu media@sheltercymru.org.uk

Prif Swyddfa Shelter Cymru
25 Heol Walter
Abertawe
SA1 5NN

Cefnogwch ein Ymgyrchoedd

Arwyddwch fel cefnogwr ymgyrchoedd a byddwn yn cadw mewn cysylltiad gyda’r holl ddatblygiadau diweddaraf a sut y gallwch chi ein helpu ni i ymladd yn erbyn angen tai yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth ar ddod yn gefnogwr ymgyrchoedd i Shelter Cymru ebostiwch campaigns@sheltercymru.org.uk

Cyfraniadau

Mae Shelter Cymru yn ei hanfod yn elusen sy’n rhoi cyngor, a thra ein bod ni’n ymgyrchu yn erbyn digartrefedd ac yn ceisio atal digartrefedd, nid oes gennym unrhyw lochesi na cheginau i’r rhai hynny sy’n ddigartref ar y stryd. Felly nid ydym yn derbyn cyfraniadau o ddillad, nwyddau cartref na bwyd. Os hoffech gyfrannu eitemau o’r math yma efallai y byddai’n werth chweil i chi gysylltu â’ch banc bwyd lleol.

Os hoffech roi o’ch hamser i Shelter Cymru, rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i wneud gwahaniaeth. Ewch i’n tudalen wirfoddoli i weld a oes rôl sydd yn addas i chi.

Codi Arian a Chorfforaethol

Os hoffech godi arian i Shelter Cymru, neu i drafod sut allai eich cwmni weithio gyda Shelter Cymru ffoniwch 01792 483003 neu ebostiwch fundraising@sheltercymru.org.uk