Cysylltwch â ni

Dewch o hyd i gymorth a chyngor tai

Cyngor ar ddyled

Codi Arian a Chorfforaethol

Os hoffech godi arian i Shelter Cymru, neu drafod sut y gallai eich cwmni weithio gyda Shelter Cymru ffoniwch 01792 483003 neu e-bostiwch [email protected]

Cefnogwch ein Hymgyrchoedd

Cofrestrwch fel cefnogwr ymgyrchoedd a byddwn yn cadw mewn cysylltiad ynglŷn â’r holl ddatblygiadau diweddaraf a sut y gallwch ein helpu i frwydro yn erbyn yr angen tai yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth am ddod yn gefnogwr ymgyrchoedd Shelter Cymru e-bostiwch [email protected]

Rhoddion

Elusen sy’n rhoi cyngor yw Shelter Cymru yn bennaf a thra ein bod yn ymgyrchu yn erbyn digartrefedd ac atal digartrefedd, nid oes gennym unrhyw lochesi na cheginau ar gyfer y rhai sy’n ddigartref ar y stryd. Felly, nid oes gennym y gallu i dderbyn rhoddion o ddillad, nwyddau cartref neu fwyd. Os hoffech gyfrannu eitemau o’r fath, efallai y byddai’n werth i chi gysylltu â’ch banc bwyd lleol.

Os hoffech roi eich amser i Shelter Cymru, rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr i’n helpu i wneud gwahaniaeth. Ewch i’n tudalen gwirfoddoli i weld a oes rôl sy’n addas i chi.

Ymholiadau’r wasg

I siarad â thîm y wasg a’r cyfryngau, ewch i’n canolfan cyfryngau.