Diolch am sefyll gyda ni

Gallwch ein helpu ni i amddiffyn yr hawl i gartref diogel. Gyda’n gilydd, gallwn frwydro yn erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai yn ei gael ar bobl a chymdeithas.

Cartref yw popeth.

Placard

Byddwn yn cysylltu i roi gwybod am ffyrdd y gallwch ddod yn rhan o’r ymgyrch.

Cyfrannwch heddiw os gwelwch yn dda

Mae’r frwydr dros gartref yn dechrau fan hyn ond ni allwn wneud hyn hebddoch chi. Helpwch ni i gadw ein gwasanaethau cynghori am ddim ar agor i bawb yng Nghymru sydd angen ein help.

Dros bob pensiynwr sy’n byw gyda llwydni dinistriol. Dros bob plentyn â gwaith cartref ond heb gartref. Dros bob tenant a orfodir i gael rhyw am rent. Dros bob person sy’n cael ei droi allan am ddod allan.

Wedi newid eich meddwl? Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg drwy ebostio [email protected]