Ein Datganiad ar Coronafeirws

16/03/2019

Rydym yn ymwybodol bod nifer o denantiaid yn poeni ynghylch talu eu rhent yn ystod y pandemig coronafeirws. Mae gorfod hunan-ynysu yn golygu y bydd rhai pobl, yn enwedig pobl hunan gyflogedig neu sydd ar gytundeb ysbeidiol neu gytundeb zero oriau yn mynd i wynebu cynni ariannol.

Yn ystod y cyfnod anodd hwn rydym yn gofyn i landlordiaid i fod yn sensitif tuag at unrhyw denant sy’n gorfod hunan-ynysu. Dylai landlordiaid preifat gymryd cysur o’r ffaith bod nifer o fenthycwyr morgais wedi addo bod yn amyneddgar gydag unrhyw ôl-ddyledion sy’n deillio o’r epidemig.

Ar gyfer landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru, nawr yw’r amser i ddileu dadgartrefu i ddigartrefedd. Y peth olaf rydym ei angen nawr yw mwy o bobl yn dod yn ddigartref. Mae rheoli amlygiad i Covid-19 yn llawer anoddach i bobl sy’n ddigartref. Byddwn yn cadw llygad manwl ar ein gwaith achos i weld pa landlordiaid sy’n dal i ddadgartrefu heb gynorthwyo tenantiaid i ganfod cartrefi amgen.

Dylai unrhyw un sy’n poeni am eu sefyllfa dai gysylltu â Shelter Cymru am gyngor arbenigol am ddim ar 08000 495 495.