Shelter Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd Shelter Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd rhwng 3ydd – 11eg o Awst.

Os ydych yn bwriadu ymweld â’r Eisteddfod, dewch i’n gweld i ddweud helo. Allwn ni ddim gwarantu tywydd braf ond gallwn eich sicrhau y cewch groeso cynnes gyda ni. Fel arfer, bydd digon yn mynd ymlaen ar y stondin, a gobeithiwn eich gweld chi yno.

Bydd ein stondin tu nôl i Crefft yn y Bae