Etholiad Senedd 2021

Ein cynigion

Mae Covid-19 wedi profi’n glir pa mor ganolog yw cartref da i iechyd cyhoeddus a lles corfforol a meddyliol.

Bydd tai yn dal i fod yn fater iechyd cyhoeddus tan bod gan bawb yng Nghymru gartref da; mae’n fater o fywyd a marwolaeth. Mae gennym gyfle digynsail i leihau cysgu ar y stryd yn ddramatig drwy fuddsoddi mewn ymyriadau sydd wedi eu profi eu bod yn gweithio. Agwedd o’r cynigion yr ydym yn eu hystyried sy’n waelodol i bopeth yw’r corfforiad llawn o’r hawl i gartref digonol i gyfraith Cymru.

Edrychwch ar ein maniffesto ar gyfer yr etholiadau Senedd sydd ar ddod yma:

Cymraeg

English