Ffioedd Gosod yng Nghymru

Mae 1 mewn 4 sy’n rhentu yng Nghymru sydd wedi defnyddio asiantaeth gosod wedi gorfod talu costau ychwanegol.