Ebbw Vale

FFORDDIADWYEDD TAI YNG NGHYMRU: Dweud eich dweud

Helpwch ni i ddod â’r argyfwng tai i ben

Mae gormod o bobl yng Nghymru yn ei chael hi’n anodd fforddio cartref da sy’n ddiogel ac yn addas i’r diben. P’un ai’r genhedlaeth rhent sy’n cael ei chloi allan o’r farchnad dai gan brisiau rhent cynyddol a blaendal eithriadol o ddrud, cymunedau gwledig yn cael eu cymryd drosodd gan ail gartrefi a gosodiadau gwyliau, neu’r rhestrau aros di-ddiwedd am gartref cymdeithasol.

Fel elusen pobl a chartrefi Cymru, mae Shelter Cymru yn brwydro i helpu mwy o bobl i ddod o hyd i gartref da.

Rydym am glywed wrthych chi, sut rydych wedi cael eich heffeithio gan gartrefedd anfforddiadwy a sut y gallwn helpu i unioni’r cam. A oes gennych farn? Rhowch wybod i ni isod:

    Mae angen y wybodaeth hon fel y gallwn ni gadw mewn cysylltiad. Gallwch newid eich dewisiadau cyfathrebu gyda ni unrhyw bryd. Gallwch weld ein polisi preifatrwydd yma.