Faint o angen tai cymdeithasol sydd ar eich cymuned chi?

Ffynonellau – Tai Cymdeithasol a adeiladwyd: StatsCymru, Rhestr Aros:Cais Rhyddid Gwybodaeth