cliciwch ar y delweddau i sgrolio drwy’r wybodaeth

symudwch y delweddau i sgrolio drwy’r wybodaeth

*mae’r rhent ar gyfartaledd ar gyfer tŷ 3 ystafell wely

Ydych chi am helpu i fynd i’r afael â’r materion hyn?

  1. Ebostiwch arweinydd eich cyngor ar kevin.o’[email protected] i ofyn iddo ef/hi  beth sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â thai gwag
  2. Arwyddwch ein deiseb Rhoi Diwedd ar Ddadgartrefu ‘Heb Fai’
  3. Darllenwch ein 7 Ffordd Y Gallwch Chi Roi Terfyn Ar Ddigartrefedd