Stopiwch ddadgartrefu pobl ifanc i ddigartrefedd

‘Dwi’n mynd braidd yn ofnus pan fyddant yn bygwth fy nhroi allan, a mae’n ychwnaegu mwy o bryder.’

Llynedd cafodd dros 3,000 o bobl ifanc yng Nghymru eu gwneud yn ddigartref a gorfod defnyddio gwasanaethau digartrefedd y cyngor.

Cafodd llawer mwy eu gwneud yn ‘ddigartref cudd’, yn cysgu ar soffas neu loriau ffrindiau.

Mae gormod yn cael eu hunain yn gaeth mewn system o ddigartrefedd sy’n eu rhwystro rhag symud ymlaen â’u bywydau.

Mae pobl ifanc yn cael eu dadgartrefu a’u gwneud yn ddigartref gan brosiectau a sefydlwyd i atal digartrefedd pobl ifanc.

O ganlyniad, mae rhai pobl ifanc yn diweddu yn cysgu ar y stryd neu mewn pabell.

Does dim digon o gartrefi yng Nghymru y gall pobl ifanc eu fforddio. Yn aml, yr opsiwn rhagosodedig yw tai â chymorth, sy’n gallu bod mor ddrud fel bod pobl ifanc yn gorfod  aros ar fudd-daliadau er mwyn medru fforddio’r rhent a thaliadau gwasanaeth.

Mae hyn yn eu rhwystro rhag dod o hyd i swydd a bwrw ‘mlaen â’u bywydau.

Rydym yn galw am newid fel bod pobl ifanc yn gallu dianc rhag y cylch digartrefedd am byth. 

Byddwn yn gofyn i ddarparwyr tai cymdeithasol a thai â chymorth ar draws Cymru i gefnogi’r nod o ‘dim dadgartrefu’ pobl ifanc i ddigartrefedd – fel pan fod pobl ifanc yn gorfod symud i gartref gwahanol, eu bod yn cael eu cefnogi gan asiantau sy’n gweithio gyda’i gilydd.

Rydym eisiau rhywun sy’n mynd i eistedd yno, yn cefnogi a cheisio dod o hyd i ateb. A nid jyst bygwth ein cicio allan.’ 

Ychwanegwch eich enw i’r ymgyrch a helpwch ni i frwydro dros newid

Rydw i’n galw am ddod â dadgartrefu pobl ifanc i ddigartrefedd i ben.

  Mae angen y wybodaeth hon fel y gallwn ni gadw mewn cysylltiad. Gallwch newid eich dewisiadau cyfathrebu gyda ni unrhyw bryd. Gallwch weld ein polisi preifatrwydd yma.

  Cyfrannwch i helpu’r ymgyrch

  Heb eich cefnogaeth, ni fyddem yn gallu brwydro i newid y system doredig sy’n gorfodi pobl ifanc i ddigartrefedd.

  Rhowch gyfraniad rheolaidd

  Bydd dod yn gyfrannwr rheolaidd yn sicrhau y bydd ein tȋm ymgyrchoedd bob amser yn gallu brwydro dros newid a dwyn y llywodraeth i gyfrif.

  Rhowch gyfraniad sengl

  Bydd cyfrannu heddiw yn ein helpu i frwydro dros hawliau pobl ifanc digartref ar draws Cymru.

  Am fwy o wybodaeth, ewch i’n hadran cyngor i bobl ifanc