Stopiwch ddadgartrefu pobl ifanc i ddigartrefedd

Stop the cycle A good home
for everyone
Demand that the Welsh Government invests in social housing

‘Dwi’n mynd braidd yn ofnus pan fyddant yn bygwth fy nhroi allan, a mae’n ychwnaegu mwy o bryder.’

Llynedd cafodd dros 3,000 o bobl ifanc yng Nghymru eu gwneud yn ddigartref a gorfod defnyddio gwasanaethau digartrefedd y cyngor.

Cafodd llawer mwy eu gwneud yn ‘ddigartref cudd’, yn cysgu ar soffas neu loriau ffrindiau.

Mae gormod yn cael eu hunain yn gaeth mewn system o ddigartrefedd sy’n eu rhwystro rhag symud ymlaen â’u bywydau.

Mae pobl ifanc yn cael eu dadgartrefu a’u gwneud yn ddigartref gan brosiectau a sefydlwyd i atal digartrefedd pobl ifanc.

O ganlyniad, mae rhai pobl ifanc yn diweddu yn cysgu ar y stryd neu mewn pabell.

Does dim digon o gartrefi yng Nghymru y gall pobl ifanc eu fforddio. Yn aml, yr opsiwn rhagosodedig yw tai â chymorth, sy’n gallu bod mor ddrud fel bod pobl ifanc yn gorfod  aros ar fudd-daliadau er mwyn medru fforddio’r rhent a thaliadau gwasanaeth.

Mae hyn yn eu rhwystro rhag dod o hyd i swydd a bwrw ‘mlaen â’u bywydau.

Rydym yn galw am newid fel bod pobl ifanc yn gallu dianc rhag y cylch digartrefedd am byth. 

Byddwn yn gofyn i ddarparwyr tai cymdeithasol a thai â chymorth ar draws Cymru i gefnogi’r nod o ‘dim dadgartrefu’ pobl ifanc i ddigartrefedd – fel pan fod pobl ifanc yn gorfod symud i gartref gwahanol, eu bod yn cael eu cefnogi gan asiantau sy’n gweithio gyda’i gilydd.

Rydym eisiau rhywun sy’n mynd i eistedd yno, yn cefnogi a cheisio dod o hyd i ateb. A nid jyst bygwth ein cicio allan.’ 

Ychwanegwch eich enw i’r ymgyrch a helpwch ni i frwydro dros newid

Rydw i’n galw am ddod â dadgartrefu pobl ifanc i ddigartrefedd i ben.

Ticiwch os ydych am gael eich diweddaru gyda’n gwaith, ymgyrchoedd, gweithgareddau codi arian, cyfleoedd gwirfoddoli, a chynnyrch a gwasanaethau. Fyddwn ni fyth yn danfon eich gwybodaeth at unrhyw drydydd person.

Thank you for adding your name to the campaign. Would you share the campaign on social media to reach more people?

Cyfrannwch i helpu’r ymgyrch

Heb eich cefnogaeth, ni fyddem yn gallu brwydro i newid y system doredig sy’n gorfodi pobl ifanc i ddigartrefedd.

Rhowch gyfraniad rheolaidd

Bydd dod yn gyfrannwr rheolaidd yn sicrhau y bydd ein tȋm ymgyrchoedd bob amser yn gallu brwydro dros newid a dwyn y llywodraeth i gyfrif.

Rhowch gyfraniad sengl

Bydd cyfrannu heddiw yn ein helpu i frwydro dros hawliau pobl ifanc digartref ar draws Cymru.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’n hadran cyngor i bobl ifanc