Briff ar bolisi tueddiadau allweddol mewn chwe mis o ddata ar ddigartrefedd yng Nghymru

Briff ar bolisi tueddiadau allweddol mewn chwe mis o ddata ar ddigartrefedd yng Nghymru