Mae 112,000 o blant yn byw mewn tai sy’n cael eu rhentu’n breifat yng Nghymru

Mewn dau o bob pump cartref sy’n cael ei rentu’n breifat yng Nghymru, mae o leiaf un perygl difrifol i iechyd.

Gallwn wneud yn well na hyn!