RHOWCH OBAITH Y NADOLIG HWN

Y Nadolig hwn bydd mwy na 1500 o blant yng Nghymru heb gartref. Helpwch i roi cartref diogel a sicr i deuluoedd yng Nghymru.

Shelter_Cymru_Symbol_RGB_Red_AW

CARTREF YW POPETH

Rydym ni’n bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru. Ymunwch â ni i roi terfyn ar yr effaith andwyol mae’r argyfwng tai yn ei gael ar bobl a’n cymunedau.

RHOWCH OBAITH Y NADOLIG HWN

Y Nadolig hwn bydd mwy na 1500 o blant yng Nghymru heb gartref. Helpwch i roi cartref diogel a sicr i deuluoedd yng Nghymru.

Shelter_Cymru_Symbol_RGB_Red_AW

CARTREF YW POPETH

Rydym ni’n bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru. Ymunwch â ni i roi terfyn ar yr effaith andwyol mae’r argyfwng tai yn ei gael ar bobl a’n cymunedau.

Cael help gyda thai

Deall eich hawliau, a chael help gyda’ch problemau tai.

Get housing help

Chwilio ein cyngor ar dai

Home is everything

Cartref yw popeth

Mae’r argyfwng tai yn dinistrio miliynau o fywydau. Mae’r system wedi torri, ond rydym ni’n ei newid.

Rydym ni’n mynnu mwy o dai cymdeithasol, yn gwella hawliau i rentwyr, ac yn gweithio gyda chymunedau ar lawr gwlad.

Allwn ni ddim gwneud hyn hebddoch chi

Mae’r frwydr dros gartref yn dechrau yma, ond mae angen eich help chi arnom ni.

Gweithredu

Darllenwch am y ffyrdd diweddaraf y gallwch chi helpu

Cardiff half marathon

Rhedeg am adref

Ar eich marciau, barod….i frwydro dros gartref. Gallwch redeg yn un o’n digwyddiadau rhedeg a’n helpu i roi diwedd ar yr argyfwng tai.

Cymryd rhan >

web_0387_1920px_crop-400x400

Ar eich beic

Bant â chi ar ein her feicio eithafol, Cestyll a Chadeirlannau. Ymunwch â’n brwydr i roi diwedd ar ddigartrefedd unwaith ac am byth.

Cofrestru >

web_0232_1920px-400x400

Rhoi

Allwn ni ddim gwneud hyn heboch chi. Mae’r frwydr dros gartref yn dechrau yma, ond mae angen eich help chi arnom ni.

Rhoi heddiw >

YMUNWCH Â'R FRWYDR DROS GARTREF

Dewch i weld beth allwch chi ei wneud – yn eich cymuned leol a ledled Cymru – i adeiladu dyfodol tecach.

Cofrestrwch nawr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith, ymgyrchoedd, gweithgareddau codi arian, digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a gwasanaethau.

    Mae angen y wybodaeth hon fel y gallwn ni gadw mewn cysylltiad. Gallwch newid eich dewisiadau cyfathrebu gyda ni unrhyw bryd. Gallwch weld ein polisi preifatrwydd yma.