Un o’r prif achosion dros ddigartrefedd yng Nghymru yw dadgartrefu o dai sy’n cael eu rhentu’n breifat.

Mae’r gyfraith ar hyn o bryd yn caniatau i landlordiaid ddadgartrefu tenantiaid heb unrhyw reswm.

Arwyddwch ein deiseb i roi diwedd ar ddatgartrefu ‘heb fai’.