Helpwch i gadw pobl yn ddiogel yn eu cartrefi.

Mae miloedd o bobl yng Nghymru yn byw mewn ofn y gallant golli eu cartref yn y misoedd sydd i ddod.

Helpwch ni i barhau i gefnogi cymaint o bobl ag y gallwn yn ystod yr amser anodd hwn.