Shelter Cymru yw elusen pobl a chartrefi Cymru.

Rydym yn gweithio dros bobl mewn angen tai drwy ddarparu cyngor arbenigol, annibynnol, yn rhad ac am ddim ar dai, a rydym yn ymgyrchu i oresgyn y rhwystrau sy’n atal pobl rhag cael cartref gweddus a diogel.

Mae ein cyngor tai wedi bod yn cadw pobl yn eu cartrefi ers 1981.

Chwiliwch am ein cyngor ar dai

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

         

Rhif elusen gofrestredig  515902

Font Resize