Ni allwn terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru heb eich cefnogaeth

Ymgyrchoedd

Rydym yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn sy’n cael trafferth gyda thai gwael neu ddigartrefedd – ac yr ydym yn ymgyrchu yn galed i’w atal yn y lle cyntaf.

Darllen mwy →

Codi arian

Gall digartrefedd ddigwydd i unrhyw un . Gallwch ein helpu i ddarparu cymorth hanfodol i bobl ledled Cymru sydd mewn perygl o golli eu cartrefi.

Darllen mwy →

Prosiectau

Bydded hysbys ‘ yn rhoi pobl sydd wedi profi cefnogaeth ddigartrefedd ac yn arwain newid cadarnhaol yn y ffordd y gwasanaethau tai yn cael eu cynllunio.

Darllen mwy →

Am 35 mlynedd, mae ein gwaith wedi helpu dros hanner miliwn o bobl

Ein gweledigaeth

Pobl sydd wrth wraidd ein gwaith . Rydym yn parhau i gael ei lywio gan ein cred sefydlu bod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gael cartref gweddus, diogel.

Darllen mwy →

Ein pobl

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yw corff llywodraethol Shelter Cymru . Mae ein Llywyddion yw Bryn Terfel , Rebecca Evans a Cerys Matthews.

Darllen mwy →

Dilynwch ni ar Twitter