Swansea half marathon
Cartref yw’r man cychwyn
Rhedwch dros gartref yn Hanner Marathon Abertawe ar y 9fed o Fehefin a helpwch bobl sydd wedi eu heffeithio gan yr argyfwng tai
IMG_1593
Rhoi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru
Darllenwch ein argymhellion i wella hawliau i bobl sy'n profi digartrefedd yn ein hymateb i Ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru
previous arrow
next arrow

CARTREF YW POPETH

HELPWCH NI I’W AMDDIFYN.

Mae un mewn pedwar o bobl yng Nghymru yn poeni y byddant yn ddigartref o fewn blwyddyn*

Y y gaeaf hwn, cyfrannwch i Shelter Cymru os gwelwch yn dda, a helpwch yr un ym mhob pedwar o’n ffrindiau – o’n cymdogion – o’n teulu – sy’n poeni am golli eu cartref.

Shelter_Cymru_Symbol_RGB_Red_AW

CARTREF YW POPETH

Rydym ni’n bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru. Ymunwch â ni i roi terfyn ar yr effaith andwyol mae’r argyfwng tai yn ei gael ar bobl a’n cymunedau.

Shelter_Cymru_Symbol_RGB_Red_AW

CARTREF YW POPETH

Rydym ni’n bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru. Ymunwch â ni i roi terfyn ar yr effaith andwyol mae’r argyfwng tai yn ei gael ar bobl a’n cymunedau.

Cael help gyda thai

Deall eich hawliau, a chael help gyda’ch problemau tai.

Chwilio am gyngor fesul testun

Porwch drwy ein holl destunau tai a digartrefedd

Ymwelwch a'n siop

Siopwch ein amrywiaeth o anrhegion, eitemau wedi’u gwneud â llaw a nwyddau brand Shelter Cymru i helpu i gyllido ein gwasanaethau cyngor a chymorth ar draws Cymru.

LaXeRrBo

Gweithredwch

Dysgwch beth yw’r ffyrdd diweddaraf o gymryd rhan

49218764486_6e611f5b24_b

Ar eich marciau ar gyfer y frwydr dros gartref. Rhedwch yn un o’n nifer o ddigwyddiadau rhedeg a helpwch ni i roi terfyn ar yr argyfwng tai.

Cymerwch ran

Pontypridd, Wales - May 2018: Modern social housing apartments. They were developed on the site of an old garage and petrol station

Mewn digwyddiad, yn ein swyddfa neu o gartref – gwnewch ffrindiau newydd, dysgwch sgiliau newydd a brwydrwch am system dai sy’n decach

Cofrestrwch

care-leaver-image

Allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pen ein hunain. Mae’r frwydr dros gartref yn dechrau yma, ond rydym angen eich help.

Cyfrannwch heddiw

YMUNWCH Â'R FRWYDR DROS GARTREF

Dewch i weld beth allwch chi ei wneud – yn eich cymuned leol a ledled Cymru – i adeiladu dyfodol tecach.

Cofrestrwch nawr i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith, ymgyrchoedd, gweithgareddau codi arian, digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a gwasanaethau.

    Mae angen y wybodaeth hon fel y gallwn ni gadw mewn cysylltiad. Gallwch newid eich dewisiadau cyfathrebu gyda ni unrhyw bryd. Gallwch weld ein polisi preifatrwydd yma.