Mae digartrefedd stryd yng Nghymru yn fater sy’n dod yn gynyddol amlwg ac enbyd.

Gwnaethom siarad â 100 o bobl sy’n cysgu allan yng Nghaerdydd, Abertawe a Wrecsam ar hyn o bryd.

Darllenwch ein ymchwil.