• Arwerthiannau Celf Cymru 2017

    Ymunwch â ni am 15fed pen-blwydd ein Arwerthiannau Celf blynyddol a gwneud cais am gelfyddyd hardd gan artistiaid Cymreig a chodi arian i helpu Shelter Cymru i atal digartrefedd yng Nghymru

    Gogledd CymruDe Cymru

Ni allwn roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru heb eich cefnogaeth

Ymgyrchoedd

Rydym yn helpu miloedd o bobl bob blwyddyn sy’n cael trafferth gyda thai gwael neu ddigartrefedd – ac yr ydym yn ymgyrchu yn galed i’w atal yn y lle cyntaf.

Darllen mwy →

Codi arian

Gall digartrefedd ddigwydd i unrhyw un . Gallwch ein helpu i ddarparu cymorth hanfodol i bobl ledled Cymru sydd mewn perygl o golli eu cartrefi.

Darllen mwy →

Cyngor ar ddyled

Cyngor annibynnol, cyfrinachol, am ddim ar ddyled ar draws Cymru

Darllen mwy →

Am 35 mlynedd, mae ein gwaith wedi helpu dros hanner miliwn o bobl

Ein gweledigaeth

Pobl sydd wrth wraidd ein gwaith . Rydym yn parhau i gael ein gyrru gan ein cred sylfaenol bod gan bawb yng Nghymru yr hawl i gael cartref gweddus, diogel.

Darllen mwy →

Ein pobl

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yw corff llywodraethol Shelter Cymru. Ein Llywyddion yw Bryn Terfel , Rebecca Evans a Cerys Matthews.

Darllen mwy →

Dilynwch ni ar Twitter