Lady on balcony

Beth rydyn ni'n ei wneud

Rydym ni’n helpu miloedd o bobl bob blwyddyn ledled Cymru sy’n cael eu heffeithio gan yr argyfwng tai drwy gynnig cyngor cyfrinachol ac annibynnol ar dai yn rhad ac am ddim. Pan fydd angen, rydym ni’n herio’n adeiladol ar ran pobl i sicrhau eu bod yn cael cymorth priodol ac i wella arferion a dysgu.

Rydym ni’n gweithio gyda phobl sy’n defnyddio ein gwasanaethau ar lefel gydradd. Rydym ni’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i helpu pobl i ddod o hyd i’r opsiynau gorau i atal digartrefedd, i ddod o hyd i gartref a’i gadw, ac i’w helpu i gymryd rheolaeth dros eu bywydau eu hunain.

Rydym ni’n bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel ac yn brwydro’n erbyn yr effaith ddinistriol mae’r argyfwng tai yn ei gael ar bobl a chymdeithas.

Rydym ni’n gwneud hyn gydag ymgyrchoedd, cyngor a chymorth – a dydyn ni byth yn rhoi’r ffidil yn y to.

Credwn mai cartref yw popeth.

Sut rydym ni’n helpu

Cyngor tai ar-lein

Mae ein tudalennau cyngor ar-lein yn llawn o’r cyngor arbenigol diweddaraf ar y rhan fwyaf o broblemau tai. Dyma’r ffordd gyflymaf o ddod o hyd i’r cyngor sydd ei angen arnoch chi.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb

Mae ein gwasanaethau cyngor a chymorth ledled Cymru yn rhoi cymorth unigol un i un i bobl gyda’u holl broblemau tai.

Llinell cyngor brys

Yn aml, ein llinell cyngor brys am ddim yw’r man cychwyn i bobl sy’n wynebu argyfwng tai yng Nghymru.

Cymorth cyfreithiol

Mae ein tîm o gyfreithwyr yn cynnig cyngor cyfreithiol arbenigol, yn helpu i frwydro achosion adfeddiannu a throi allan, a gallan nhw fynd i’r llys i amddiffyn pobl sydd mewn perygl o golli eu cartref.

Os ydych chi angen siarad â rhywun, byddwn ni’n gwneud ein gorau i helpu.

Rydym ni’n rhoi llais i bobl

Polisi ac ymchwil

Rydym ni’n cynnal gwaith ymchwil arloesol i’r hyn sy’n achosi’r argyfwng tai, sydd wedyn yn llywio ein gwaith ymgyrchu. Ewch i’n llyfrgell polisi ac ymchwil i weld ein cyhoeddiadau ac adroddiadau.

Darllen >

Ymgyrchu

Rydym ni’n ymgyrchu i roi diwedd ar yr argyfwng tai drwy herio’r Llywodraeth Cymru i gyflwyno newidiadau i ddeddfwriaeth, polisïau ac arferion a fydd yn gwella’r sefyllfa hirdymor o ran tai a digartrefedd y mae miloedd o bobl yng Nghymru yn eu hwynebu.

Ymuno â’r frwydr >

Y wasg a’r cyfryngau

Rydym ni’n gweithio gyda’r cyfryngau i sicrhau bod lleisiau’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan yr argyfwng tai yn cael eu clywed bob amser. Os hoffech helpu eraill drwy rannu eich profiad o’r argyfwng tai, cysylltwch â ni heddiw.

Rhannu eich stori >

Y llynedd, fe helpon ni filoedd o bobl yng Nghymru

Sut rydyn ni'n gwario'ch rhoddion

Allem ni ddim gwneud hyn heboch chi. Am bob £1 rydych chi’n ei rhoi…

  • mae89c yn cael ei wario’n uniongyrchol ar helpu pobl drwy roi cyngor a chymorth a thrwy ymgyrchu
  • mae 11c yn cael ei wario ar godi arian

Gweithredu

Darllenwch am y ffyrdd diweddaraf y gallwch chi gyfrannu

Cardiff half marathon

Rhedeg am adref

Ar eich marciau, barod….i frwydro dros gartref. Gallwch redeg yn un o’n digwyddiadau rhedeg a’n helpu i roi diwedd ar yr argyfwng tai.

Cymryd rhan >

Cycling

Ar eich beic

Bant â chi ar ein her feicio eithafol, Cestyll a Chadeirlannau. Ymunwch â’n brwydr i roi diwedd ar ddigartrefedd unwaith ac am byth.

Cofrestru >

Girl window

Rhoi

Allwn ni ddim gwneud hyn heboch chi. Mae’r frwydr dros gartref yn dechrau yma, ond mae angen eich help chi arnom ni.

Rhoi heddiw >