IMG_0328
IMG_0328

Ein pobl

Byddai ein gwaith ni ddim yn bosibl heb ein tîm o gefnogwyr, gwirfoddolwyr, ymgyrchwyr a staff.

Ein Llywyddion

Sir Bryn Terfel

CBE

Llywydd 

Rebecca Evans

Rebecca Evans

CBE

Is Lywydd 

Cerys Matthews

Cerys Matthews

CBE

Is Lywydd 

Samantha and Robert Maskrey

Samantha and the late Robert Maskrey

Is Lywydd 

Ein Llysgennad Ymgyrchoedd

Rhys Ifans

Rhys Ifans

Y Bwrdd o Ymddiriedolwyr

Y Bwrdd o Ymddiriedolwyr yw corff llywodraethol Shelter Cymru ac sy’n dal y cyfrifoldeb a’r atebolrwydd ar gyfer y sefydliad. 

Ei ddyletswydd yw gweithredu er budd gorau buddiolwyr y sefydliad, hynny yw pobl mewn angen tai sy’n defnyddio neu’n elwa o’i wasnaethau, gan sicrhau bod holl incwm ac asedau’r sefydliad yn cael eu defnyddio yn gyfan gwbl i bwrpas yr elusen fel a nodir yn ei dogfennau llywodraethol. 

Mae crynodeb o waith y Bwrdd a chopi o Gofrestr Diddordeb y Bwrdd ar gael petach yn dymuno eu gweld. 

Mike Theodoulou

Mike Theodoulou

Cadeirydd 

Ceri Breeze

Ceri Breeze

Is-Gadeirydd 

Andy Clennell

Andy Clennell

Trysorydd 

Cheryl Tracy

Cheryl Tracy

Ymddiriedolwr 

Nuria Zolle

Ymddiriedolwr 

Meri Huws

Meri Huws

Ymddiriedolwr 

Miguela Gonzalez

Miguela Gonzalez

Ymddiriedolwr 

Gareth Leech

Gareth Leech

Ymddiriedolwr 

Felicity Mckee

Ymddiriedolwr 

Rhian Edwards

Rhian Edwards

Ymddiriedolwr 

Sarah Bowen

Ymddiriedolwr 

Ein Prif Swyddog Gweithredol

Ruth Power yw Prif Swyddog Gweithredol Shelter Cymru. 

Ruth Power

Ruth Power

Prif Swyddog Gweithredol 

Yr Uwch Dîm Rheoli

Dyma Uwch Dîm Rheoli Shelter Cymru. 

JJ Costello

Pennaeth Gwasanaethau Tai

Samantha Tucker

Pennaeth Cyllid 

Kerys Sheppard

Pennaeth Codi Arian 

Keeli Parker

Keeli Parker

Pennaeth Pobl a Thrawsnewid Sefydliadol 

Robin White

Pennaeth Ymgyrchoedd