Gweithio gyda Shelter Cymru


Mae Shelter Cymru yn deall y niwed mae tai gwael yn ei greu . Bob dydd rydym yn delio gyda’r effaith mae’n ei gael ar fywydau pobl.

Rydym ar hyn o bryd yn cyflogi tasglu o dros 100 o bobl yn ein swyddfeydd ar draws Cymru a nifer cynyddol o wirfoddolwyr. Gyda’r math o wasanaethau a chefnogaeth rydym yn eu cynnig, ynghyd â’n agenda ymgyrchu a lobïo mae ein gwaith o ddydd i ddydd yn cynnig heriau a gyrfaoedd cyffrous, a chyfleoedd gwirfoddoli.

Mae pobl ar draws Shelter Cymru yn credu yn angerddol yn yr hyn maen nhw’n ei wneud, mae ganddynt werthfawrogiad o’n credoau a’n gwerthoedd, ac awydd i wneud gwahaniaeth.

Os ydych yn dymuno cael mwy o wybodaeth yna cysylltwch â’n tîm Adnoddau Dynol ar 02920 556120 neu drwy ebost.

Volunteering


People choose to volunteer for a variety of reasons. Some see it as an opportunity to give to their community, others use it to develop new skills or fill their time meaningfully.

Find out more about volunteering

Jobs


To apply for any of the posts advertised here, download and complete the application form and return it to us at the address on the form.

View our current vacancies